Evolution förvärvar studiofastighet i Riga

Som ett led i att trygga Evolution Gamings möjligheter för effektiv framtida expansion av studioyta har bolagets styrelse beslutat förvärva det bolag som äger fastigheten som inhyser merparten av den operativa verksamheten i Riga. Köpeskillingen uppgår till 12,4 miljoner euro och ger såväl strategiska som finansiella positiva effekter, samt väntas inte påverka bolagets målsättning att dela ut minst 50 procent av årets resultat.

Evolution har huserat i fastigheten i utkanten av centrala Riga sedan 2011 och hyr redan idag mer än hälften av den totala kontorsytan. Då behovet att över kommande år expandera ytan ytterligare bedöms som stort för att tillmötesgå den höga efterfrågan som finns på bolagets produkt, samtidigt som hyresvärden inte kunnat ge garantier för utökning, har Evolution genomfört en utvärdering av olika alternativ där förvärv av fastigheten ansetts vara bäst ur såväl ett strategiskt som finansiellt perspektiv.

- Förvärvet ger tydliga strategiska fördelar, då vi stärker kontrollen över vår framtid och betydligt enklare kan expandera studioytan för att möta den stora efterfrågan på fler bord och dedikerade miljöer. Vi får dessutom en mindre positiv finansiell effekt, jämfört med om vi hade fortsatt hyra, säger Jens von Bahr, VD for Evolution Gaming.

Förvärvet sker genom köp av det bolag som äger fastigheten och väntas slutföras i januari 2016. Betalning erläggs med kassa (3,1 MEUR) och lån (9,3 MEUR). Köpeskillingen understiger extern värdering av fastigheten. Räntekostnader och avskrivningar kommer att understiga de förväntade hyreskostnaderna under de kommande åren. Bolagets målsättning att dela ut minst 50 procent av årets resultat förväntas inte påverkas av förvärvet.

För ytterligare information, kontakta:
Adrian Westman, IR Manager
+46 735 090 400, awestman@evolutiongaming.com

Informationen är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015 kl 08:30 (CET).

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med drygt 70 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 1 800 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq First North Premier med ticker EVO. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 150 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.