Evolution Gaming: Bokslutskommuniké 2017

Fjärde kvartalet 2017 (4 kv 2016)

 • Rörelseintäkterna ökade med 48% till 50,7 MEUR (34,3)
 • EBITDA ökade 74% till 22,6 MEUR (13,0), motsvarande en marginal om 44,6% (37,8)
 • Periodens resultat uppgick till 18,0 MEUR (9,0)
 • Vinst per aktie uppgick till 0,50 EUR (0,25)

Helåret 2017 (2016)

 • Rörelseintäkterna ökade med 54% till 178,4 MEUR (115,5)
 • EBITDA ökade 81% till 80,6 MEUR (44,6), motsvarande en marginal om 45,2% (38,6)
 • Periodens resultat uppgick till 62,1 MEUR (31,7)
 • Vinst per aktie uppgick till 1,73 EUR (0,88)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,90 EUR per aktie (0,45)

Händelser under fjärde kvartalet 2017

 • Fortsatt hög tillväxt och marginal
 • Hög expansion av miljöer och bord
 • Fokus på produktutveckling resulterar i lansering av flertalet nya spel 2018

Kommentarer från VD Martin Carlesund:

Jag är nöjd att kunna avsluta 2017 med fortsatt stark tillväxt och lönsamhet. Omsättningen uppgick till 50,7 MEUR, motsvarande en ökning om 48 procent jämfört det fjärde kvartalet 2016. EBITDA uppgick till 22,6 MEUR med en marginal på 44,6 procent. Kvartalet präglades av intensiv expansion i våra studior, vilket gav en ökad kostnadsnivå jämfört tredje kvartalet. Bolaget är inne i en investeringsfas, och vi förväntar oss att denna fortsätter driva kostnader under första halvåret 2018. Sett till marginalen så kommer den att variera något från kvartal till kvartal, samtidigt som vi som helhet etablerat en tydligt högre lönsamhetsnivå jämfört Evolutions historiska snitt – för helåret 2017 var EBITDA-marginalen drygt 45 procent.

Utöver den intensiva expansionen i våra befintliga studior, där vi sammanlagt nu har cirka 400 bord i drift, har vi under senare delen av året ytterligare intensifierat vårt arbete med produktinnovation och -utveckling. Detta kommer vi se resultaten av under 2018, då fler spel än någonsin tidigare ska lanseras. De nya spelen, som utgör en viktig komponent för att fortsätta öka avståndet till konkurrenterna, kommer lanseras vid olika tidpunkter under året. Redan i januari rullade vi ut världens första och enda live casino-version av det populära pokerspelet Texas Hold’em Bonus, och i början på februari utökade vi vårt samarbete inom exklusiva innehållsrättigheter med Scientific Games. Under årets största branschmässa ICE, som anordnades i London för en vecka sedan, visade vi upp ytterligare produktnyheter som kommer stärka våra kunders live casino-erbjudanden under det kommande året.

Jag vill särskilt lyfta fram Lightning Roulette, ett banbrytande roulettespel som kombinerar live casino med ett RNG-element. Utöver alla de klassiska roulette-egenskaperna får spelarna nya möjligheter att vinna genom slumptalsgenererade turnummer som kan ge höga utbetalningar. Spelmiljön påminner om en underhållningsshow med avancerade ljud- och ljuseffekter, ett koncept som tillför det traditionella bordsspelet en helt ny dimension av spänning och som vi redan framgångsrikt etablerat genom Dream Catcher.

Vi ser också att vår omfattande kunskap inom bordsspel kan utnyttjas i en mer renodlad RNG-miljö, och tar därför ett första steg i den riktningen genom lansering av en helt ny spelkategori – First Person Gaming. Produkterna ger spelarna en interaktiv förstapersonsupplevelse av de mest populära bordsspelen, men inkluderar också en ”Go Live”-knapp som snabbt kan ta spelaren in i vår Live Lobby och hela utbudet av live casino-spel. På så sätt ges operatörerna goda möjligheter till korsförsäljning.

För våra operatörers främsta VIP-spelare lanserar vi en helt ny, exklusiv Salon Privé med höga limiter och privata bord för enskilda spelare. Tillträde till miljön ges endast till utvalda individer som kan förvänta sig personlig service och möjlighet att själva bestämma över spelets gång.

Slutligen stärker vi vår Baccarat-portfölj med två nya varianter, No Commission Baccarat och Dragon Tiger. Baccarat ökar i popularitet och med dessa komplement appellerar vi till såväl inbitna som nya spelare.

Utöver produktutveckling fortsätter vi investera för framtiden genom nya studior. I början på februari gick vi live med vår nya studio i Kanada, samtidigt som byggnationen av studion i Georgien fortgår med planerad lansering i andra kvartalet.

När vi blickar tillbaka på 2017 är det lätt att konstatera att det på många sätt var ett exceptionellt år. Det ger oss dock ingen anledning att ta något för givet – tvärtom måste vi fortsätta att jobba hårt varje dag för att upprätthålla vår position på marknaden. Sammantaget, med nya studior och spännande produktlanseringar i korten, finns goda förutsättningar att fortsätta stärka vår affär under 2018 med tydligt fokus på lönsam tillväxt.

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 15 februari 2018 klockan 09:00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 566 42 690. Följ presentationen på https://tv.streamfabriken.com/evolution-gaming-group-q4-2017.

För ytterligare information kontakta CFO Jacob Kaplan, +46 708 62 33 94, ir@evolutiongaming.com.

Denna information är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 7.30 CET.

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med över 100 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 4 000 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 150 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.