Evolution har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm och publicerar prospekt

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) för upptagande till handel på huvudlistan på sedvanliga villkor. 

Första dag för handel i Evolutions aktier på Nasdaq Stockholm är planerad till onsdagen den 7 juni 2017. Genom noteringen upphör Evolutions notering på Nasdaq First North Premier. Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier beräknas vara måndag den 5 juni 2017.

Aktierna kommer handlas i large cap-segmentet. Kortnamnet (ticker) EVO liksom ISIN-koden SE0006826046 kommer att vara oförändrade. Aktieägare i Evolution behöver ej vidta några åtgärder i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Inga nya aktier kommer emitteras i samband med noteringen.

–Listbytet är en viktig milstolpe för Evolution Gaming. Vår publika resa påbörjades 2015 genom listningen på Nasdaq First North Premier och fortsätter nu på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Bytet är ett kvitto på bolagets fortsatta utveckling. En notering på huvudlistan kommer ytterligare stärka varumärket och stödja oss i vår tillväxt, säger Martin Carlesund, VD för Evolution Gaming.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet och som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns bland annat tillgängligt på Evolutions webbplats https://www.evolutiongaming.com/sv/reports/prospekt.

SEB Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO
ir@evolutiongaming.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 12.15 CET.

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med drygt 70 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 3 800 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq First North Premier med ticker EVO. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 150 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.