Evondos finalist i EUs eHealth-tävling med finländsk innovation som förbättrar patientsäkerhet och vårdarbete

-         Nu planeras pilotprojekt i Sverige

Evondos AutoDos-tjänst nominerades bland finalisterna i EUs eHealth-tävling för små och medelstora företag i healthcare-branschen. Evondos innovativa lösning automatiserar doseringen av läkemedel och frigör vårdpersonalens resurser till det egentliga vårdarbetet. Lösningen förbättrar patientsäkerheten och gör det möjligt att fortsätta att bo hemma längre.

Evondos har presenterat en helt ny serviceform för automatisk läkemedelsdosering. Med hjälp av serviceformen försäkras att hemvårdspatienten får rätt medicin, i rätta doser och på rätt tid. Dessutom möjliggör denna service en bättre kontakt med vårdarna och hemvårdens kunder. Med automatiseringen av doseringsrutinerna uppnås många fördelar. Patientens välbefinnande förbättras när man inte kan glömma att ta sina läkemedel eller ta dem för sent. Risken för fel minimeras, när doseringen alltid är rätt.

-Vi har utvecklat en servicemodell, som förutom bättre patientsäkerhet också ger  betydande besparingar för kommuner och hemvårdsproducenter, säger Jyrki Niinistö , VD på Evondos Oy. En kommun med cirka 50 000 invånare kan räkna med besparingar på flera miljoner kronor per år.

Evondos lösning utnyttjar existerande dosdispenseringen av läkemedel, som kan beställas via apoteken. Medicinerna doseras maskinellt i påsar, som laddas i Evondos användarvänliga automat. Automaten informerar patienten när läkemedel ska tas med tal, ljud- och ljussignaler och per telefon om så önskas. Distansvårdsystemet tillåter vårdpersonal följa upp så läkemedel har tagits på rätt sätt vid rätt tidpunkt.

-Tjänsten bygger på högteknologi, men under utvecklingsarbetet har vi speciellt fäst vikt vid den mänskliga aspekten. I Sverige har vi en situation med flera olika beställare. Slutanvändarna är enligt  våra erfarenheter belåtna med att produkten är lätt att använda och de anser att den underlättar vardagen stort. Därför är vi övertygade om att Evondos har en viktig roll att fylla i svensk vård, säger Kai Widenius, VD Evondos Sverige.

Tre finländska kommuner har tagit tjänsten i bruk under våren. Evondos etablerade ett dotterbolag i Sverige hösten 2013. I samarbete med flera svenska kommuner planeras nu för ett pilotprojekt  i Sverige redan under våren 2014 . Projektet skulle omfatta 30 patienter under minst åtta månaders tid.

Jyrki Niinistö, VD, Evondos Oy                    Kai Widenius, VD, Evondos AB

T: +358 40 500 2881                                  T: + 46 70 225 51 38

E:  jyrki.niinisto@evondos.com                    E: kai.widenius@evondos.com

Evondos grundades 2008 för att utveckla innovativa servicelösningar för att underlätta livet för personer med långtidsmedicinering och deras vårdare. Evondos har säte i Salo, Finland, där också tillverkningen sker. Företaget har också ett brett nätverk av samarbetspartner. Evondos har ett dotterbolag i Sverige, Uppsala. Företagets vision är att vara den ledande aktören i att automatisera läkemedelshanteringen hemma och som leverantör av trådlösa eHealth-lösningar.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

I samarbete med flera svenska kommuner planerar Evondos för ett pilotprojekt i Sverige under våren 2014 omfattande 30 patienter under minst åtta månaders tid.
Twittra det här

Citat

Evondos servicemodell ger bättre patientsäkerhet och betydande besparingar för kommuner och hemvårdsproducenter.
Jyrki Niinistö, CEO Evondos