Helt ny VR-upplevelse från EVRY hjälper Länsförsäkringar Skåne att förebygga skador

EVRY, ett av Nordens största IT-tjänsteföretag, har tillsammans med Länsförsäkringar Skånes innovationsbolag Lfant AB utvecklat en Virtual Reality-app för att förebygga vattenskador. Pilotprojektet är ett första steg in i VR-världen för försäkringsbolaget. Samarbetet öppnar dörren för nya innovativa tillämpningar inom till exempel brand- och bilförsäkringar. För EVRY är projektet en viktig del av en strategisk satsning på X-Reality-teknik.  

– Traditionellt kontaktar försäkringskunderna sitt försäkringsbolag först när en skada redan har inträffat. Vi vill bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder så att skador och olyckor aldrig inträffar, säger Lisa Olsson, operationellt ansvarig på Länsförsäkringar Skånes innovationsbolag Lfant.

Som en del i arbetet att förskjuta kunddialogen från skaderelaterad till förebyggande, gav Länsförsäkringar Skåne EVRY i uppdrag att utforska hur VR kan användas för att utbilda nyanställda, samarbetspartners och kunder på försäkringstjänster. Ett pilotprojekt har nu genomförts inom innovationsbolaget Lfant, som Länsförsäkringar Skåne har grundat för att snabbare kunna få fram innovativa lösningar och koncept.

Projektet resulterade i en app för att förebygga vattenskada i köket. Med hjälp av en
VR-enhet får försäkringstagaren uppleva hur det är att vara med om en vattenläcka.
Därefter ger appen stegvis information om hur man installerar ett vattenlarm. Appen ska uppmärksamma försäkringstagarna på behovet av ett vattenlarm och leda till en beteendeförändring.

Länsförsäkringar Skåne har köpt in VR-enheter och Samsung-mobiler som ska användas på kontor runt om i Skåne. Medarbetarna ska både kunna utbilda sig själva och använda tekniken på kundmötesplatser och på till exempel mässor.

– EVRY har satsat strategiskt på X-Reality-området, med att bredda användningen av teknik för VR, artificiell intelligens och augmented reality, de senaste två-tre åren.  Det här är den första VR-tillämpningen inom utbildning och försäljning. Vi tror att tekniken snart kommer att vara en naturlig kommunikationskanal och vill få marknaden att vidga sina vyer genom att visa på bra exempel på hur X-Reality kan användas inom olika branscher, säger
Robin Blomquist, ansvarig för innovation och strategi på EVRY.

EVRY träffade Lfant i början av juni och redan den 14 oktober presenterades VR-appen under kundeventet Kunskapskalaset i Helsingborg, där den rönte stort intresse och mycket positiv respons från dem som testade den.

– Vi utvärderade flera samarbetspartners men EVRY var det bolag som snabbast förstod våra behov, de var en aktiv diskussionspartner och de kunde fort få fram en pilot, tidsfaktorn var ett viktigt kriterium, säger Lisa Olsson på Lfant.

I nästa steg kommer EVRY och Länsförsäkringar Skåne diskutera vidare distribution av VR-appen och nya möjliga tillämpningar på försäkringsområdet. 

Om Länsförsäkringar Skåne – Lfant Lfant är ett innovationsbolag som arbetar med kunddriven utveckling för att möta morgondagens behov av enkelhet och trygghet. Lfant är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Skåne och sitter lokaliserade i Helsingborg. Lfant levererar innovation genom både egen utveckling och genom partnerskap med andra. www.lfant.se

För mer information, kontakta:

EVRY

Robin Blomquist, Vice President Innovation & Corporate Strategy

Tel: 072 303 00 00

E-post: Robin.blomquist@evry.com

 

Länsförsäkringar Skåne – Lfant

Lisa Olsson, operationellt ansvarig

mobil: 076-773 81 08

 

Om EVRY

EVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänst- och programvarubolag med mer än 10 000 kunder i både privat och offentlig sektor. Mer än fem miljoner människor i de nordiska länderna använder dagligen lösningar som levereras av EVRY. Genom en stark lokal närvaro med djup teknisk och affärsmässig insikt är EVRY en drivande kraft för kundens innovation och förnyelse. EVRY hade 2016 en omsättning på NOK 12,2 miljarder och cirka 8 500 medarbetare i nio länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu utanför Oslo och aktien är noterad på Oslobörsens huvudlista. www.evry.com

Taggar:

Om oss

Om EVRYEVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänst- och programvarubolag med mer än 10 000 kunder i både privat och offentlig sektor. Mer än fem miljoner människor i de nordiska länderna använder dagligen lösningar som levereras av EVRY. Genom en stark lokal närvaro med djup teknisk och affärsmässig insikt är EVRY en drivande kraft för kundens innovation och förnyelse. EVRY hade 2016 en omsättning på NOK 12,2 miljarder och cirka 8 500 medarbetare i nio länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu utanför Oslo och aktien är noterad på Oslobörsens huvudlista.www.evry.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar