Årsredovisning 2016 för Ework Group AB (publ)

Härmed offentliggörs årsredovisning 2016 för Ework Group AB. Hela årsredovisningen finns i bifogad PDF. 

Information om årsstämma 2017 finns på hemsidan under fliken ”Bolagsstyrning” > ”Bolagsstämma”

För ytterligare information, kontakta:

Zoran Covic, vd och koncernchef, 46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@eworkgroup.com

Magnus Eriksson, vVD, CFO, 46 (0)73 3 82 84 80, magnus.eriksson@eworkgroup.com

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 160 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 7 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

 Denna årsredovisning är regulatorisk information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Om oss

Om EworkEwork Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 8 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera