Delårsrapport, januari - mars 2015

”eWork fick en bra start på 2015. Omsättningen växte 32 procent och resultatet nästan lika mycket. Konsultmarknaden som helhet var stark och den goda efterfrågan på konsulter till nya uppdrag bidrog markant till tillväxten.”

Utdrag ur vd Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2015 jämfört med 2014

  • Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 458 MSEK (1 104).
  • Rörelseresultat ökade med 29 procent till 17,2 MSEK (13,4).
  • Orderingången ökade 40 procent och uppgick till 1 850 MSEK (1 325).
  • Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 0,78 SEK (0,62).
  • Nettoomsättningen passerade för första gången 5 miljarder kronor på årsbasis
    (rullande 12 månader).
  • Den kraftiga resultattillväxten beror främst på en ökning av antalet konsulter på nya uppdrag.
  • Konsultmarknaden var fortsatt stark med god efterfrågan på konsulter till nya uppdrag.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.ework.se

Kontaktpersoner för mer information

Zoran Covic, vd och koncernchef, +46 8 50 60 55 00, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice vd och CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 4 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ut marknadens största konsultnätverk med över 65 000 konsulter vilket ger kunderna bättre kvalitet, pris och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 140 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Denna information är sådan som eWork Scandinavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Taggar:

Om oss

Om EworkEwork Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 8 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.