Delårsrapport jan - juni 2010

Andra kvartalet 2010

  • Nettoomsättningen ökade med 11,7 procent till 479,6 MSEK (429,2)
  • Rörelseresultatet förbättrades till 10,2 MSEK (3,9) till följd av omsättningsökningen och att genomförda kostnadsminskningar fått effekt. Rörelsemarginalen ökade till 2,1 procent (0,9)
  • Orderingången var 640 MSEK (531)
  • Flera ramavtal tecknades med stora kunder såsom Lantmännen, TeliaSonera och Hewlett Packard
  • Resultat efter skatt per aktie blev 0,44 SEK (0,16)

 
Första halvåret 2010

  • Första halvåret uppvisade en successiv förbättring av såväl nettoomsättning och rörelseresultat, från en låg nivå i slutet av 2009
  • Nettoomsättningen första halvåret 2010 var något lägre än motsvarande period förra året
  • Rörelseresultatet var avsevärt högre än föregående år

 

För mer information kontakta:
Claes Ruthberg, koncernchef och vd, eWork Scandinavia AB +46 8 50 60 55 00
Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 12

 

Taggar:

Om oss

Om EworkEwork Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 8 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar