eWork tecknar nordiskt 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential om medarbetarundersökningar.

IC-Potential ska leverera programvaror och tjänster för att hjälpa eWorks ledning att stimulera chefer och medarbetare att bli ännu bättre på att prioritera rätt utvecklingsområden. eWork är Nordens ledande IT-konsultmäklare och har ett affärskoncept som förutsätter en målmedveten affärsorientering i hela organisationen.

- eWorks affärsidé är att förse företag, myndigheter och organisationer med just den IT-kompetens de efterfrågar och sköta all administration kring uppdraget. eWork har inga egna konsulter anställda. Den idén, och det faktum att vi har många nya medarbetare utspridda på flera marknader, ställer höga krav på ett affärsmässigt beteende. Därför har vi tecknat ett långsiktigt avtal med IC-Potential om återkommande medarbetarundersökningar i samtliga fyra länder” berättar Claes Ruthberg, vd på eWork.

Avtalet med IC-Potential, som löper över tre år, inkluderar ett analyspaket bestående av interaktiva programvaror till eWork och workshops med IC-Potentials specialister. Marcos Jorge, vd för IC-Potential förklarar:

- Vi delar verkligen eWorks syn och ser fram emot samarbetet med stort intresse. Vår utgångspunkt har alltid varit att använda kund- och medarbetarundersökningar för att skapa ett starkt gemensamt fokus och därmed främja såväl smartare prioriteringar som ett mer affärsmässigt beteende i hela organisationen. Med hjälp av en speciellt utvecklad frågeteknik och analysmodell tydliggör vi vilka aspekter av företagsklimatet som är avgörande för att medarbetarna ska prestera mer, och var utvecklingspotentialen är som störst.

För mer information kontakta:
Claes Ruthberg, vd, eWork Scandinavia AB
Tel. 08-50 60 55 05 (00), Mob. 0703-74 64 75, E-post: claes.ruthberg@ework.se

Marcos Jorge, vd, IC-Potential AB
Tel. 08-452 06 31 (00), Mob. 0708-660 360, E-post: marcos.jorge@ic-potential.se

Om oss

Om EworkEwork Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 8 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar