Ledande befattningshavare ökar ägandet i Ework

VD Zoran Covic och vVD Magnus Eriksson har förvärvat 90 000 respektive 72 000 aktier i Ework Group AB av huvudägarna Salénia AB och Magnus Berglind.

Zorans Covics innehav uppgår efter förvärvet till 100 000 aktier motsvarande 0,6% av aktierna i Ework. Magnus Erikssons innehav uppgår efter förvärvet till 80 000 aktier motsvarande 0,5% av aktierna i Ework.

För mer information, kontakta:

Zoran Covic, vd, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice VD och CFO, +46 733 82 84 80
Staffan Salén, styrelseordförande, +46 705 31 01 11

Om Ework

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har över 8 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv, MAR. Informationen lämnas för offentliggörande den 8 november 2017, klockan 08.30 (CET).

Om oss

Om EworkEwork Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 8 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.