Ny eWorkbarometer: Starkt ökad framtidsoptimism hos de mindre IT-konsultföretagen

Botten är passerad för efterfrågan på IT-konsulter. Det visar den nya eWorkbarometern där mindre IT-konsultföretag ingår. 41 procent tror på en ökad efterfrågan de närmaste 12 månaderna. Det är en tre gånger så stor andel som i mars. Optimismen om efterfrågan på de egna tjänsterna är ännu större – hela 51 procent tror på en ökning.

− Vi ser ett klart trendbrott i de mindre IT-konsultföretagens syn på framtiden. Många fler tror nu på ökad efterfrågan och andelen som tror på en minskning har sjunkit till hälften jämfört med i mars. Andelen som tror på en oförändrad efterfrågan har bara ökat marginellt, säger Sofie König marknadschef på eWork. Hon fortsätter: − Samtidigt tror en klar majoritet på fortsatt tuff konkurrens. 45 procent bedömer att den ökar inom det egna kompetensområdet. När det gäller den framtida konkurrensen från utländska konsulter har de mindre IT-konsultföretagen delade meningar. Samtidigt som en klar majoritet (69 procent) inte känt av den under de senaste två åren, menar drygt hälften (53 procent) att konkurrensen från utländska IT-konsulter kommer att påverka de egna möjligheterna att få uppdrag under det närmaste året. Det är eWork, Nordens ledande konsultmäklare som samarbetar med mindre IT-konsultföretag i Sverige, Danmark, Norge och Finland, som tar fram eWorkbarometern där de mindre IT-konsultföretagens framtidsbedömningar redovisas. Drygt 1100 konsulter ingår i juni-undersökningen. Allt fler större företag konsoliderar sina konsultinköp till färre leverantörer. En klar majoritet, 81 procent, av företagen i eWorkbarometern menar att konsolideringen kommer att göra det svårare för dem att få uppdrag hos de stora företagen. Samtidigt ser 57 procent samarbete med en konsultmäklare som en lösning. − Svaren stämmer väl med den bedömning vi gör inom eWork. Köparna av IT-konsulttjänster är mycket angelägna att kunna dra nytta av den stora kompetens och erfarenhet som finns hos specialisterna inom de mindre- och enmanskonsultföretagen. Konsolideringen och samarbetet med en konsultmäklare är ett sätt att fortsätta att göra detta samtidigt som man effektiviserar inköp och administration av sina IT-konsulttjänster, säger Sofie König, marknadschef på eWork. Hon fortsätter: − Att så många mindre IT-konsultföretag ser samarbetet med konsultmäklare som en möjlighet i när företagen konsoliderar stämmer väl överens med hur det ser ut för eWorks del. Varje månad väljer 450 nya konsulter att inleda ett samarbete med eWork genom att anmäla sig till vårt konsultnätverk där idag knappt 40 000 specialister ingår.

Om oss

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 160 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 6 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar