Flertalet ledande befattningshavare i Xtranet tecknar sin andel, 1,5 Mkr, i företrädesemissionen

Ledande befattningshavare i fiber- och datakommunikationsspecialisten Xtranet har utfäst förbindelser att teckna sin andel i pågående företrädesemission, motsvarande 1,5 Mkr; Johan Stenman (styrelseledamot, 931 Tkr), Peter Nesz (styrelseledamot och Teknisk chef, 46 Tkr), Peter Mörsell (styrelseledamot, 120 Tkr), Mikael Hjälm (Vd, 180 Tkr), Hans Fäldt (Chef Installation, 180 Tkr).

Teckningsperioden i företrädesemissionen inleddes onsdagen den 24 maj och avslutas torsdagen den 8 juni 2017. Villkoren är att elva befintliga aktier berättigar till att teckna sex nya aktier till en teckningskurs om 0,55 kr per aktie. Möjlighet finns för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt. Nyemissionen, som är garanterad till 90 %, tillför vid full teckning 7,9 Mkr före emissionskostnader med möjlighet till extratilldelning om 1,5 Mkr. Bolaget avser att använda emissionslikviden till ökad expansionstakt av verksamheten inom Exalt och avveckling av fiberentreprenader till bostäder inom Xtranet.

Bolagsgruppens framtida verksamhet kommer helt baseras på Exalt-bolagen, som är specialister inom datakommunikation. Exalt har sedan starten 2005 redovisat god lönsamhet och har ett välrenommerat varumärke. Verksamheten omsatte under förra året ca 33 Mkr och bolaget har cirka 30 anställda. Verksamheten inom Exalt-bolagen utvecklades starkt under det första kvartalet 2017 där omsättningen blev 9,4 Mkr och resultat före avskrivningar +1,8 Mkr, 19,5%. Utvecklingspotentialen i Exalt-bolagen är stor med en stabil grund, ekonomiskt stabila och välkända kunder och med en hög efterfrågan på bolagens tjänster. På årsstämman den 15 juni 2017 kommer föreslås att genomföra namnändring på bolagsgruppen från Xtranet till Exalt. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
bengt@algevik.com
070 873 18 38

Om Xtranet

Xtranet är genom dotterbolagen Exalt Network och Exalt Installation en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, Stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se.

Om oss

Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.

Prenumerera

Dokument & länkar