Förslag på ny styrelseledamot samt förändring i bolagsordningen inför extra bolagsstämma den 12 december 2017 i Xtranet

Till extra bolagsstämman den 12 december 2017 i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) föreslås Åsa Holmström väljas in som ny styrelseledamot. Bengt-Åke Älgevik kvarstår som styrelseordförande, Peter Mörsell och Peter Nesz kvarstår som styrelseledamöter. 

Åsa Holmström har arbetat över 25 år i IT-branschen och har stor erfarenhet från ledande befattningar med fokus på företagsutveckling samt sälj och marknadsföring. Åsa har studerat matematik och datalogi vid Stockholms Universitet och har mångårig erfarenhet från styrelsearbete. Hon arbetar idag som VD för konsultbolaget Ninetech, som är det största bolaget inom Combined Excellence-koncernen. Före det var hon VD för mjukvarubolaget RemoteX som efter en turn around förvärvades av Monterro-ägda Lundalogik, samt har tidigare bl.a. varit VD på databasbolaget Starcounter och VD för Columbitech, Inc. som hon etablerade framgångsrikt i USA. 

På årsstämman den 15 juni 2017 gavs styrelsen mandat för namnbyte till Exalt AB (publ). För att möjliggöra detta behöver ändrad lydelse av bolagsordningen ske beträffande bolagets verksamhet i §3.

För mer information, vänligen kontakta

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande

Tel: 070-873 18 38

bengt@algevik.com 

Om oss

Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.

Prenumerera

Dokument & länkar