Kommuniké från extra bolagsstämma

Xtranet Gruppen i Stockhol AB (publ) höll extra bolagsstämma den 6 mars 2017 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Kai Lundgren och Jan Danielsson meddelade att de avgår ur styrelsen på egen begäran. Johan Stenman och Peter Mörsell omvaldes samt valdes Bengt-Åke Älgevik och Peter Nesz som styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt-Åke Älgevik valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsen består därvid av följande ledamöter:

Bengt-Åke Älgevik (ordförande) (nyval)

Johan Stenman

Peter Mörsell

Peter Nesz (nyval)

Samtliga stämmans beslut fattades enhälligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Hafsteinn Jonsson, VD i Xtranet

0708-544 500

hafsteinn.jonsson@xtranet.se

Om Xtranet

Xtranet är tillsammans med dotterbolaget Exalt en av Sveriges få helhetsleverantörer inom höghastighetsbredband. Xtranet är ledande inom design, projektering, installation, drift och underhåll av fiberbaserade nät, på både passiv och aktiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet.

Våra kunder är stadsnät, fastighets- och telekombolag, samfälligheter samt offentliga organisationer.

Verksamheten bedrivs under varumärket Xtranet, med Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) som moderbolag tillsammans med dotterbolaget Exalt Installation och Exalt Network. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och har AAA-rating samt är certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se

Om oss

Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.

Prenumerera

Dokument & länkar