Kungälv Energi och Xtranet i avtal om fiber till villor

Kungälv Energi AB har genomfört en upphandling av leverantörer för installation av fiber till villor, och valt Xtranet som en ramavtalspart. 

Ramavtalet ger rätt att, till förutbestämda priser och villkor under avtalsperioden, successivt avropa installation av fiber till fastigheter i olika av Kungälv kommuns villaområden, som ska anslutas till Kungälv Energi Stadsnät.

Avtalet sträcker sig fram till slutet av 2016 och ger Kungälv Energi rätt till förlängning med ett år i taget, som längst till och med 2018. Det stipuleras inga för kunden tvingande uppgifter om antal villor eller belopp, men behovet över två år uppskattas motsvara 1-2 miljoner kronor i intäkter för Xtranet. Det först planerade området påbörjas i maj i år.

”Stadsnätet i Kungälv är spännande bland annat tack vare andelen redan anslutna villor och ett ökande antal intresseanmälningar från villaägare. Ett intresse som skapar en positiv efterfrågespiral. Samtidigt medverkar de successiva avropen till en jämnare beläggning för oss och underlättar planeringen av personalresurser”, säger Mats Ferm, vd i Xtranet.


För mer information, vänligen kontakta:
Mats Ferm, verkställande direktör i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Tfn 070-936 09 30
E-post mats.ferm@xtranet.se


Om Xtranet
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är en ledande aktör på marknaden för projektering, projektledning, installation och underhåll av bredbandsnät dvs strukturerade och trådlösa områdes-, access-, och fastighetsnät. Verksamheten bedrivs i Sverige och internationellt. Bland kunderna finns fastighetsbolag, stadsnätsägare, telekombolag och offentliga organisationer. Genom helhetslösningar, från projektering och entreprenad till drift och underhåll, kan bolaget erbjuda såväl kvalitets- som kostnadsmässigt attraktiva lösningar.

Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA) med ca 450 aktieägare. Se vidare www.xtranet.se

Taggar:

Om oss

Xtranet är genom dotterbolagen Exalt Network och Exalt Installation en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, Stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se

Prenumerera

Dokument & länkar