Marknadsmeddelande 81/17 - Handelsstopp i Xtranet Gruppen i Stockholm AB

För ytterligare information se dagens pressmeddelande från AktieTorget.

Information om aktien:

Kortnamn: XTRA
ISIN-kod: SE0005223542 
Orderbok-ID: 32735 
Organisations nr: 556634-1300 

Stockholm den 4 april 2017 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Xtranet är genom dotterbolagen Exalt Network och Exalt Installation en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, Stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se