Xtranets nyemission garanterad till 70 %

Ett 20-tal investerare har gjort teckningsåtaganden i Xtranets pågående nyemission, till ett sammanlagt värde av 15 Mkr. Det innebär att nästan
70 % av maximalt emissionsbelopp, 21,6 Mkr, garanterat uppnås.

”Engagemanget och investeringarna i Xtranet visar på ett stort förtroende för företaget och dess medarbetare. Det är också en form av bekräftelse på att de tankar vi har om hur vi bäst utvecklar företaget går i rätt riktning. Jag känner samtidigt ett stort ansvar förstås!”, säger Mats Ferm, Vd i Xtranet, och fortsätter: ”Nu hoppas jag att både nya aktieägare ansluter och att de aktieägare som varit med oss länge t.o.m vill öka sitt ägande och får glädjen att vara med om en spännande och givande fortsatt utveckling av Xtranet.”

För mer information om nyemissionen, vänligen se vår hemsida, www.xtranet.se för:

-       Memorandum
-       Teaser
-       Anmälningssedel (vid teckning utan företräde)

Eller kontakta:
Mats Ferm, verkställande direktör i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Tfn 070-936 09 30
E-post mats.ferm@xtranet.se

Om Xtranet
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är en ledande aktör på marknaden för projektering, projektledning, installation och underhåll av bredbandsnät dvs strukturerade och trådlösa områdes-, access-, och fastighetsnät. I Xtranet-gruppen ingår de helägda dotterbolagen PowerOptic Network och TeleDataFiber Installation Vara. Bland kunderna märks bland andra fastighetsbolag, stadsnätsägare, telekombolag, operatörer och offentliga organisationer. Genom helhetslösningar, från projektering och entreprenad till drift och underhåll, erbjuder Xtranet såväl kvalitets- som kostnadsmässigt attraktiva lösningar.

Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA) med ca 500 aktieägare.

www.xtranet.se

Om oss

Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.

Prenumerera

Dokument & länkar