Donaferty för kvinnor som planerar graviditet

Pressmeddelande – Donaferty är ett nytt receptfritt kosttillskott och det första i sitt slag tillgängligt på apotek i Sverige för kvinnor som planerar graviditet och/eller fått rekommendation att ta tillskott med Myo-inositol, D-chiro-inositol och folsyra. Donaferty innehåller både Myo-inositol, D-chiro-inositol och folsyra. Inositol har dokumenterad effekt vid polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), en hormonell rubbning och den vanligaste orsaken till menstruationsrubbning och infertilitet hos kvinnor. Sedan februari i år är Kronans apotek först ut i världen att sälja Donaferty som tagits fram till den nordiska marknaden i samarbete med specialister.Kosttillskott som innehåller folsyra rekommenderas idag till fertila kvinnor. Donaferty är ett nytt kosttillskott som förutom att innehålla rekommenderad dagsdos av folsyra även innehåller två former av inositol: Myo-inositol, D-chiro-inositol.

Bakgrunden till att Donaferty tagits fram är att tillföra det kroppen av någon anledning inte tar upp eller längre själv producerar i rätt mängd. Donaferty kan användas som ett extra tillskott vid nedsatt intag eller ökat behov, till exempel inför en graviditet. Myo-inositol och kombinationen av Myo-inositol och D-chiro-inositol har i flera studier visat dokumenterad effekt vid polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) (1-9). PCOS är en hormonell rubbning och den vanligaste orsaken till menstruationsrubbning och infertilitet (ofrivillig barnlöshet) hos kvinnor.

– Flera studier pekar på att kvinnor som är drabbade av PCOS kan ha nytta av tillskott av de två former av inositol med den fördelning som finns i Donaferty. Bland annat har en rad studier visat en gynnsam effekt vad gäller äggstockarnas funktion, vilket kan öka chansen till graviditet hos kvinnor med PCOS. Donaferty kan därför vara ett mycket bra tillskott att överväga för PCOS-kvinnor som planerar graviditet där det är extra angeläget att förbättra ägglossning, säger Rika Hammarström, specialist och kirurg inom obstetrik och gynekologi, verksam i Stockholm.

– Dessutom pågår intressant forskning om tillskott av inositol kan minska risken för det metabola syndromet som ses hos kvinnor med PCOS både före och efter klimakteriet. Flera mindre studier pekar på en positiv effekt, tillägger Rika Hammarström.

PCOS – vanligt men okänt
Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), eller Stein-Leventhals syndrom, är känt sedan 1930-talet och är samtidigt relativt okänt. PCOS är en rubbning av kvinnliga könshormoner som styr menscykeln, det vill säga ägglossningen. PCOS är den vanligaste hormonella (endokrina) och metabola störningen hos kvinnor och den vanligaste orsaken till menstruationsrubbning och infertilitet. Uppskattningsvis mellan 5 till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder är drabbade. Många kvinnor har PCOS utan att veta om det eftersom vissa av symtomen kan förväxlas med andra hormonella rubbningar. PCOS upptäcks oftast i samband med barnlöshetsutredningar, menstruationsrubbningar, eller ökad behåring (hirsutism).  

PCO står för polycystiska ovarier, och betyder "många små äggblåsor i äggstockarna". Förutom ett ”pärlband” av många omogna äggblåsor har kvinnor med PCOS överskott av manligt könshormon testosteron. Vanliga symtom kan vara oregelbundna, glesa eller uteblivna menstruationer (utebliven ägglossning), akne, ökad behåring och lätt för att gå upp i vikt. Personer kan även ha PCOS utan att ha några påtagliga besvär och symtomen kan variera under livet. Övervikt och besvärande hårväxt kan kvarstå även efter klimakteriet. Orsaken är fortsatt höga nivåer av testosteron (hyperandrogenism) även fast omogna äggblåsor i äggstockarna inte ger besvär längre.

– Ett stor stort problem är att många kvinnor med PCOS ofta inte tas på allvar då de vänder sig till vården med sina besvär med övervikt och fetma. Det finns ett stort behov av att förbättra omhändertagande av dessa kvinnor som ofta även drabbas psykiskt av symtomen. Även efter klimakteriet är det viktigt att vården erbjuder hjälp till kvinnor som haft PCOS. Inte minst när det gäller övervikt som, förutom att försvårar chansen att bli gravid, även ökar risken för andra sjukdomar. Forskning kring kvinnor med PCOS visar att det finns biologiska faktorer som ökar dessa kvinnors mattintag. De har en annorlunda mättnadskänsla än vad som ses hos personer som inte har PCOS. Detta är en viktig fråga att ta upp för att öka förståelsen om att det inte handlar om en dålig karaktär eller liknande, säger Torbjörn Bäckström, professor i obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet, och som forskar mycket om hormoner, PMS och kvinnohälsa.

Tidig diagnos av PCOS viktig
För kvinnor som misstänker att de har PCOS och vill bli gravida rekommenderas att kontakta en gynekolog för att få hjälp. Kvinnor med en PCOS diagnos behöver inte försöka i ett år, som i regel är den allmänna rekommendationen, innan man söker hjälp. PCOS kan behandlas med olika läkemedel som normaliserar hormonbalansen i kroppen för att till exempel få igång ägglossningen och menstruationen. Att ha mens med ägglossning minst fyra gånger om året minskar dessutom risken för att få cellförändringar i livmoderslemhinnan (10).

För diagnos PCOS ska två av följande tre kriterier vara uppfyllda: Många små cystor (äggblåsor) i äggstockarna, ingen eller oregelbunden menstruationscykel och förhöjt manligt könshormon (till exempel testosteron) och/eller kliniska tecken på ökat manligt hormon (till exempel manlig behåring och/eller akne).

Omkring hälften av alla kvinnor med PCOS är överviktiga och det finns en koppling till det metabola syndromet, det vill säga en ökad risk för bukfetma, insulinresistens eller diabetes typ 2, högt blodtryck och blodfettsrubbningar. PCOS ökar även risken för graviditetskomplikationer (11). Idag tror man till viss del ärftliga anlag i kombination med miljöfaktorer är de främsta orsakerna till PCOS.

Mer fakta om de tre tillskotten som ingår i Donaferty
Donaferty innehåller förutom rekommenderad dagsdos av folsyra, två tillskott som tillhör ”inositol-familjen”; Myo-inositol och D-chiro-inositol, två former av inositol som med hjälp av ett enzym skapas i kroppen.

Inositol har en viktig roll för cellernas struktur och signalfunktioner som tillsammans styr kroppens förmåga till ägglossning, reglering av insulin och sockerupptag. Inositol är ett vitaminliknande ämne som trots att det inte är ett eget vitamin ibland omnämns tillhöra familjen av B-vitaminer. Inositol förekommer naturligt i kroppen liksom i vissa livsmedel som havre, vetegroddar, kli, limabönor, russin, jordnötter och kål.

1. Myo-inositol (MI) är ett naturligt ämne som finns i varje levande cell och som är nödvändigt för en korrekt glukosmetabolism, det vill säga att kroppens celler tar upp socker och omvandlar det till energi. Denna process reglerar att det inte blir för höga nivåer av socker i blodet, vilket kan ge insulinpåslag. Myo-inositol ökar insulinkänsligheten som kan underlätta att ägglossningen kommer igång och har visat sig motverka den hormonella rubbningen hos kvinnor med PCOS och reglerar testosteronproduktionen. Myo-inositol har även visat sig förbättra både äggkvalité och fertilitet hos kvinnor med PCOS som genomgår IVF-behandling (provrörsbefruktning).

2. D-chiro-inositol (DCI) tillhör ”inositol-familjen”, med en bevisad förstärkande effekt glukosmetabolism och förhindrar höga testosteron nivåer.

Dessa två former av inositol har studerats var för sig och i kombination för dess möjligheter att påverka flera viktiga funktioner i kroppen som av någon anledning inte fungerar normalt. Studier har genomförts bland annat på grupper som lider av insulinresistens och infertilitet och båda har en dokumenterad effekt vid PCOS (1-9). Ungefär 10 procent av befolkningen har insulinresistens, ett förstadie till diabetes typ 2, och det innebär en oförmåga att korrekt använda det insulin som produceras. En viktig bidragande faktor till utveckling av insulinresistens är fetma, särskilt bukfetma.

3. Folsyra och folat är olika former av samma B-vitamin. Det är ett ämne som är nödvändigt för cellernas ämnesomsättning och för bildningen av röda blodkroppar. Folsyra behövs för att fostret ska utvecklas normalt under graviditeten. Låg folatstatus (folat i blodet) hos modern är en riskfaktor för utveckling av neuralrörsdefekter (ryggmärgsbråck) hos det växande fostret. I Sverige rekommenderas alla som kan tänkas bli gravida att ta tillskott med folsyra (12).

Folat finns naturligt i flera livsmedel, medan folsyra är framställt för användning i kosttillskott och lättare för kroppen att ta upp när tillskott behövs.

Framtaget i samarbete med specialister
Donaferty är framtaget och anpassats till den nordiska marknaden i samarbete med specialister, och Sverige är första land i världen där kosttillskottet Donaferty finns till försäljning och på apotek. Hittills har bara olika former av inositol funnits tillgänglig för försäljning via nätet. Det finns en efterfrågan att kunna köpa och rekommendera ett tillskott med inositol på apotek och med just den vetenskapligt dokumenterade kombinationen av inositol som finns i Donaferty. I Norden finns nu intresse för att starta olika studier med Donaferty.

Donaferty kombinerar två former av inositol (Myo-inositol (4 g), D-chiro-inositol (100 mg)) med den rekommenderade dagsdosen av folsyra (500 µg) för kvinnor som planerar graviditet (12). Donaferty innehåller fördelningen 40:1 av Myo-inositol och D-chiro-inositol, vilket motsvarar kroppens naturliga fördelning (ratio) och då det är visat att äggstockarna fungerar som bäst (7).

Säljs på svenska apotek
Priset för en förpackning Donaferty är från 249 kronor beroende på apotekskedja. Den innehåller 60 dospåsar, och räcker till en månads förbrukning. Rekommenderad dos är en dospåse, två gånger om dagen, morgon och kväll. Den löses upp i vatten och har en frisk smak av citron. Donaferty går bra att använda även under graviditet och amning. Den rekommenderade dagliga dosen bör ej överskridas. Generellt anses Myo-inositol, D-chiro-inositol och folsyra vara väl tolererat vid rekommenderad dos.  

Donaferty finns på svenska apotek från februari 2017. För information om vilka apotekskedjor se löpande uppdatering på www.donaferty.se. Under våren kommer Donaferty även finnas på apotek i Finland.

Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. Kvinnor rekommenderas rådfråga sin läkare om man är osäker på effekten, speciellt i kombination med andra behandlingar.

För mer information, kontakta
Eva Strand, nordisk produktchef Exeltis, 0708-74 54 69, nordics@exeltis.com

För pressbilder se under fliken ”Multimedia” i pressrummet på Cision http://news.cision.com/se/exeltis. För mer information se även www.donaferty.se

Om Exeltis
Exeltis är ett internationellt läkemedelsföretag med en stark position inom området kvinnohälsa. Företaget ingår som en del i Chemo Group-koncernen, ett spanskt familjeföretag grundat 1977 och en av Europas största läkemedelsproducenter. Exeltis har en produktportfölj med över 300 läkemedel och produkter. Företaget har omkring 4 000 anställda och produkterna säljs i över 40 länder världen över. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm och i Norden arbetar företaget helt fokuserat på kvinnohälsa. www.exeltis.se

Referenser 
1. Garg D et al, Inositol Treatment and ART Outcomes in Women with PCOS, International Journal of Endocrinology 2016, Article ID 1979654, 9 pages, https://www.hindawi.com/journals/ije/2016/1979654/
2. Genazzani A.D, Inositol as putative integrative treatment for PCOS, Reproductive BioMedicine Online 2016; 33:770-780, http://www.rbmojournal.com/article/S1472-6483(16)30508-9/abstract
3. Nestler J.E et al, Reflections on inositol(s) for PCOS therapy: steps toward success, Gynecological Endocrinology 2016, 31:501-505, https://www.hindawi.com/journals/ije/2016/1849162/
4. D’Anna R et al, Myo-inositol may prevent gestational diabetes in PCOS women. Gynecological Endocrinology 2012; 28:440-442, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/09513590.2011.633665?scroll=top&needAccess=true&journalCode=igye20
5. Regidor P-A et al, Myoinositol as a Safe and Alternative Approach in the Treatment of Infertile PCOS Women: A German Observational Study, International Journal of Endocrinology, 2016 Article ID 9537632, 5 pages, https://www.hindawi.com/journals/ije/2016/9537632/
6. Facchinetti F et al, Results from the International Consensus Conference on Myo-inositol and d-chiro-inositol in Obstetrics and Gynecology: the link between metabolic syndrome and PCOS, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2015; 195:72-76, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26479434
7. a) Bernd L et al, Prospective Randomized Study on the Influence of Myoinositol in PCOS Women Undergoing IVF in the Improvement of Oocyte Quality, Fertilization Rate, and Embryo Quality, International Journal of Endocrinology 2016, Article ID 4378507, 5 pages, https://www.hindawi.com/journals/ije/2016/4378507/
b) Papaleo E et al, Myo-inositol in patients with polycystic ovary syndrome: a novel method for ovulation induction, Gynecol Endocrinol. 2007; 23:700-703, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17952759

c) Gerli S et al, Randomized, double blind placebo-controlled trial: effects of Myo-inositol on ovarian function and metabolic factors in women with PCOS, Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2007; 11:347-354, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18074942
8. Monastra G et al, Combining treatment with myo-inositol and D-chiro-inositol (40:1) is effective in restoring ovary function and metabolic balance in PCOS patients, Gynecological Endocrinology 2017; 33:1-9 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09513590.2016.1247797?journalCode=igye20 
9. Laganà AS et al, Evidence-Based and Patient-Oriented Inositol Treatment in Polycystic Ovary Syndrome: Changing the Perspective of the Disease, International Journal of Endocrinology and Metabolism, published online 2017 January 22, http://endometabol.com/?page=article&article_id=43695
10. Polycystiskt ovarialsyndrom – PCOS, 1177 Vårdguiden, https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Polycystiskt-ovarialsyndrom---PCOS/ 
11. Roos N et al, Risk of adverse pregnancy outcomes in women with polycystic ovary syndrome: population based cohort study, BMJ 2011, Oct 13; 343, http://ki.se/nyheter/polycystiskt-ovariesyndrom-okar-risken-for-graviditetskomplikationer 
12. Livsmedelverket, Råd om folsyra för kvinnor, https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/folsyra-for-kvinnor/ 

Taggar:

Om oss

Exeltis är ett internationellt läkemedelsföretag med en stark position inom området kvinnohälsa. Företaget ingår som en del i Chemo Group-koncernen, ett spanskt familjeföretag grundat 1977 och en av Europas största läkemedelsproducenter. Exeltis har en produktportfölj med över 300 läkemedel och produkter. Företaget har omkring 4 000 anställda och produkterna säljs i över 40 länder världen över. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm och i Norden arbetar företaget helt fokuserat på kvinnohälsa.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar