C2SAT genomför kvittningsemission

STOCKHOLM, SVERIGE, 12 mars 2012 – (NGM Nordic MTF, C2ST MTF). C2SAT holding AB (publ.) (“C2ST MTF”).

C2SAT styrelsen har överenskommit med ett antal av C2SATs fordringsägare om att genomföra en riktad emission till dessa, däribland Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB, som innebär att fordringar om totalt cirka 3 Mkr kvittas mot cirka 0,57 miljoner nyemitterade aktier i C2SAT. Emissionskursen har beräknats såsom de senaste tio dagarnas volymviktade aktiekurs med en rabatt om 10 %.

 

Om C2SAT

C2SAT, med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag i Singapore samt ett BSO i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. Sedan 2012 är AIMS AB, som framförallt utvecklar och säljer IMU:er, ett helägt dotterbolag till C2SAT holding AB (publ). Därtill har C2SAT en ägarandel om 20 % i FMC2, ett bolag fokuserat på produkter inom förnyelsebar energi. C2SAT holding AB (publ) är noterat på NGM-MTF (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (market maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke. (www.c2sat.com)

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Nygren, VD C2SAT                                        

C2SAT                                                                           

Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige                                

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@c2sat.se