C2SAT genomför riktad emission av konvertibler

STOCKHOLM, SVERIGE, 11 april 2011 –(NGM Equity, C2ST). C2SAT holding AB (publ.) (”C2SAT”).

C2SAT har, med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid senaste ordinarie bolagsstämma, idag genomfört en riktad emission av konvertibler om maximalt 15 Mkr, fördelat på två inbetalningstillfällen, varav den första om 5 Mkr tecknats och inbetalts.

Detta sker i tillägg till den emission av konvertibler som genomfördes i januari 2011 om maximallt 20,75 Mkr fördelat på fem inbetalningstillfällen, varav till dags datum 7,25 Mkr inbetalts vid två betalningstillfällen.

Det nu utgivna konvertibellånet löper över 36 månader till 10 % ränta och konverteringskursen har fastslagits till 0,13 kr per aktie.

 

 

Om C2SAT

C2SAT, med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag i Singapore samt ett BSO i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. C2SAT holding AB är noterat på NGM-börsen (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (market maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke. (www.C2SAT.com)

 

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Nygren, VD C2SAT              

C2SAT

C2SAT Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@C2SAT.se

Lars Davås, Finanschef & IR-ansvarig C2SAT

C2SAT

Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige 

Tel: 08-705 95 13, lars.davas@C2SAT.se