C2SAT redovisar teckningsutfall av optioner till personal

STOCKHOLM, SVERIGE, 12 augusti 2011 – (NGM Equity, C2ST). C2SAT holding AB (publ.) (”C2SAT”).

I enlighet med vad som beslutades på årsstämman den 5:e maj 2011 har styrelsen i C2SAT erbjudit anställda och ledande befattningshavare att teckna optioner i C2SAT Holding (Publ.) AB

Av de 30 miljoner optioner som beslutades emitteras har de anställda av styrelsen erbjudits att teckna maximalt 20 miljoner. De finansiella optionerna löper till och med den 14:e maj 2013, med ett pris om 0,93 öre per option och med ett lösenpris om 17,36 öre per option. En option ger rätt att teckna en (1) aktie. Villkoren i övrigt presenterades i samband med kallelsen till stämman den 5:e maj 2011 och finns tillgängliga på bolagets hemsida www.c2sat.se  

Av de 20 miljoner optioner som erbjöds tecknades 18,3 miljoner (91%), varav företagsledning inklusive VD tecknade sig för totalt 12,0 miljoner optioner.

Resterande 10 miljoner plus 1,7 miljoner optioner avser styrelsen att disponera via C2SAT Communication AB för framtida rekryteringar och eventuella kommande optionsprogram.   

 

 

Om C2SAT

C2SAT, med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag i Singapore samt ett BSO i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. C2SAT holding AB är noterat på NGM-börsen (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (market maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke. (www.C2SAT.com)

 

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Nygren, VD C2SAT

C2SAT, Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@C2SAT.se

                      

Lars Davås, Finanschef & IR-ansvarig C2SAT

C2SAT, Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige Tel: 08-705 95 13, lars.davas@C2SAT.se