C2SAT tecknar ”Letter Of Intent” om förvärv av AIMS

STOCKHOLM, SVERIGE, 30 augusti 2011 – (NGM Equity, C2ST). C2SAT holding AB (publ.) (”C2SAT”).

C2SAT har undertecknat ett “Letter Of Intent” (LOI) med huvudägarna av Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB (”AIMS”), med ett ägande motsvarande cirka 65 %, om att förvärva deras aktier samt resterande aktier i AIMS, villkorat av att C2SAT uppnå ett ägande om minst 90 % av AIMS. C2SAT äger redan idag 10,8 % av aktierna i AIMS. Avsikten är att förvärvet av AIMS skall ske genom en riktad nyemission av aktier i C2SAT, motsvarande ett värde om cirka 35 MSEK. Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till C2SAT i samband med förvärvsprocessen.

Sedan hösten 2010 använder C2SAT nya styrenheter (IMU:er), en nyckelkomponent för antennens prestanda, från AIMS, ett svenskt högteknologiskt bolag fokuserat på utveckling av IMU:er baserat på MEMS teknologi. Traditionellt har IMU:er, som baseras på acceleratorer och gyron vilka används för att fastställa exakt position hos ett föremål i rörelse, använts i flygplan, rymdfarkoster och missiler. Efterhand som ny teknologi reducerat kostnaderna har användningsområdena breddats och det finns nu en starkt växande kommersiell marknad för IMU:er.

AIMS, är idag ett produktbolag med en färdigutvecklad kommersiell produktportfölj som bedöms har en betydande marknadspotential, framförallt som resultat av produkternas unika position gentemot de globalt etablerade ledande leverantörerna av IMU:er. Under de två senaste verksamhetsåren har AIMS, trots avsaknaden av marknadsföringsorganisation, nått en stabil omsättning med ett fåtal kunder som återkommande köper AIMS produkter. C2SAT avser därför att bygga upp en organsiation kring AIMS, både för produktion och försäljning.

 

Om C2SAT

C2SAT, med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag i Singapore samt ett BSO i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. C2SAT holding AB är noterat på NGM-börsen (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (market maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke. (www.C2SAT.com)

 

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Nygren, VD C2SAT 

C2SAT, Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@C2SAT.se

Lars Davås, Finanschef & IR-ansvarig C2SAT

C2SAT, Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige

Tel: 08-705 95 13, lars.davas@C2SAT.se