C2SAT VINNER UPPHANDLING OM 8 STABILISERADE VSAT ANTENNER

(NGM:C2ST B)

Stockholm, Sverige, 17 juni 2009 – C2SAT (NGM-börsen,) har erhållit en order på 8 st stabiliserade VSAT antenner av den lättare modellen C2SAT 1.2m Ku-4M. Leverans skall påbörjas andra halvan av 2009 med slutleverans första halvåret 2010. Beställare är Thales och installationerna sker i samarbete med Thales.

Fredrik Nygren, VD C2SAT säger: ”Upphandlingen har pågått en längre tid och C2SAT har hela tiden funnits med bland dem som kvalificerat sig vidare i upphandlingen. Det är med stor glädje och tillfredställelse som jag kan meddela att parterna har signerat kontraktet. Ordern är ett genombrott såtillvida att det är den största ordern på den lättare antennmodellen och den största enskilda ordern hittills. Ordern är dessutom en språngbräda in på ett nytt marknadssegment i Europa och blir i det avseendet en viktig referens.”

C2SAT 1.2m Ku-4M i C2SATs produktportfölj är främst riktat till fartyg med stränga viktkrav på extern utrustning, samtidigt som krav på bandbredd är stort.

Om C2SAT

C2SAT med huvudkontor i Solna, Sverige, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer innovativa stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer och mobila system. Systemet skyddas av en rad globala patent. C2SAT holding AB är noterat på NGM-börsen (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (Market Maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke.

Om Thales

www.thalesgroup.com

För mer information om C2SAT, kontakta:

Fredrik Nygren, VD

C2SAT Group

Dalvägen 16, 169 56 Solna

Tel: 08-748 01 40

fredrik.nygren@C2SAT.se

www.C2SAT.com

Prenumerera

Dokument & länkar