ExeoTech ersätter förfallande konvertibellån med nytt konvertibellån

STOCKHOLM, SVERIGE, 23 april 2013 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Den 15 april 2013 förföll ExeoTech Invest AB (publ) (”ExeoTech”) tredje konvertibellån om MSEK 3,5 till återbetalning, ett lån med konverteringskurs SEK 13. Konvertibelägarna, Gestrike Invest AB (”Gestrike”) och Hevonen Invest AB (”Hevonen”), har valt att inte konvertera. Bolaget har därför erbjudit Gestrike och Hevonen ett nytt konvertibellån uppgående till tidigare lånebelopp, d v s MSEK 3,5 och med identiska villkor till de som gällde i nyligen avslutad företrädesrättsemission, d v s en konverteringskurs om SEK 4,85.

Gestrike och Hevonen har accepterat detta erbjudande.

Om ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest AB:s (”ExeoTech”) affärsidé är att förvärva och utveckla mindre teknikorienterade bolag med en stark produktidé som baseras på egenutvecklad teknik och där utmaningen är att etablera kommersiell produktion och distribution. ExeoTech bedömer detta segment som mycket intressant då bankfinansiering sällan är tillgänglig för denna typ av bolag och intresset begränsat från både riskkapital och kapitalmarknad. ExeoTech kan stärka dessa bolag genom att tillföra management resurser, administrativa resurser och stark teknisk kompetens. I ExeoTech ingår idag de helägda dotterbolagen C2SAT Communications AB, som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer, och AIMS AB, som utvecklar och säljer IMU:er, FMC Renewable Technologies AB, som har exklusiva rättigheter till att distribuera, sälja och tillverka produkten minivindkraftverket WG 100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien, Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland. Därtill har ExeoTech Invest en ägarandel om 20 % i MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt framförallt i Europa.

ExeoTech Invest AB (publ) är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).(www.exeotech.se)

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande ExeoTech

ExeoTech Invest AB, Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige 

Tel: 08-7059500, fredrik.nygren@exeotech.se