Förfallande konvertibellån ersätts med nytt

STOCKHOLM, SVERIGE, 9 juli 2013 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Den 1:e juli 2013 förföll ExeoTech Invest AB (publ) (”ExeoTech”) konvertibellån om MSEK 5.3 till återbetalning, ett lån med konverteringskurs SEK 8. Konvertibelägarna, Gestrike Invest AB (”Gestrike”) och Hevonen Invest AB (”Hevonen”), har valt att inte konvertera. Bolaget har därför erbjudit Gestrike och Hevonen ett nytt konvertibellån om MSEK 5.3 till samma villkor, d v s med en konverteringskurs om SEK 8.

Gestrike och Hevonen har båda accepterat detta erbjudande.

ExeoTech arbetar därutöver på en plan som kommer att kunna presenteras före augustis utgång för att stärka koncernens kapitalbas. Målsättningen är att både likviditeten och balansräkning skall stärkas väsentligt så att framförallt C2SAT kan öka sitt engagemang ytterligare i s.k. utvecklingsprojekt.

 

Om ExeoTech Invest AB

I ExeoTech ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd, AIMS AB samt FMC Renewable Technologies AB. Därtill har ExeoTech Invest en ägarandel om 20 % i MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt framförallt i Europa.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer.

C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore.

AIMS AB utvecklar och säljer IMU:er.

FMC Renewable Technologies AB, har exklusiva rättigheter till att distribuera, sälja och tillverka produkten minivindkraftverket WG 100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien, Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland.

Bolagets säte är i Stockholm. ExeoTech Invest AB (publ) är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande                               

ExeoTech Invest AB                                                                                  

Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige                                   

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@exeotech.se