Förvärv av svensk livsmedelsdistributionsverksamhet sker inom kort

KALMAR, SVERIGE, 4 oktober 2016 – (NGM MTF, ETIN). Exeotech Invest AB (publ).

ExeoTech har tidigare meddelat att överenskommelse nåtts med ägaren av en svensk livsmedelsdistributionsverksamhet, fokuserad på produkter från medelhavsområdet, om att senast den förste oktober förvärva denna verksamhet. En verksamhet som i år förväntas omsätta minst 8 MSEK och nå ett svagt positivt resultat samt komplettera den verksamhet MBN Trading AB bedriver idag och även ge synergier med verksamheten inom LPE Saigon AB.

Due-dilligence processen fortgår fortsatt och kommer att vara slutförd inom kort då även förvärvet kommer att slutföras.

 

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

 

För mer information kontakta:

Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se

ExeoTech Invest AB (publ)

Tel 070-895 39 34