Förvärv av ytterligare 8 procent av MRT Wind GmbH

STOCKHOLM, SVERIGE, 19 november 2013 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech har förvärvat 8 procent av aktierna i MRT Wind GmbH från bolagets huvudägare och verkställande direktör, Neil Cook, som efter försäljningen fortsatt är bolagets störste ägare med cirka 31 % av aktierna. Förvärvet genomförs genom en riktad emission av 298 644 aktier i ExeoTech, baserat på den 16 novembers slutkurs om 2,95 SEK, d v s en köpeskilling på cirka 0,9 MSEK. Antalet aktier i ExeoTech ökar med detta från cirka 20,6 miljoner till cirka 20,9 miljoner, d v s en utspädning för befintliga aktieägare på cirka 1,4 %.

Efter aktieköpet och MRT Winds GmbH förvärv av Windtechnik Oberland GmbH genom en apportemission, uppgår ExeoTechs ägande i MRT Wind GmbH till 26,75 %.

MRT Wind GmbH har förvärvat Windtechnik Oberland GmbH, bolagets lokala distributör i Münchenområdet, som till dags datum är dess mest framgångsrika distributör. Förvärvet har genomförts bl.a. för att stärka bolagets management och administration samt för att få ytterligare resurser för montering och paketering av vindturbiner. MRT Wind GmbH får genom förvärvet även tillgång till en stab av utbildade installatörer, samtliga timanställda, som kan nyttjas för att lära upp och bistå nya distributörer utan att ta bolagets managementtid i anspråk. I förvärvet erhöll Windtechnik Oberland GmbHs ägare, Marcus Linsenmeier, aktier i MRT Wind GmbH motsvarande 10 % av bolaget, vilket reducerade ExeoTechs ursprungliga ägande om 20 % till 18,75 %.

Om ExeoTech Invest AB

I ExeoTech ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd, AIMS AB samt FMC Renewable Technologies AB. Därtill har ExeoTech Invest en ägarandel om 26,75 % i MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt framförallt i Europa.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer IMU:er. FMC Renewable Technologies AB, har exklusiva rättigheter till att distribuera, sälja och tillverka produkten minivindkraftverket WG 100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien, Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland.

Bolagets säte är i Stockholm. ExeoTech Invest AB (publ) är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande                              

ExeoTech Invest AB                                                                             

Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige                                   

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@exeotech.se