Gestrike Invest utnyttjar option och tecknar konvertibel

STOCKHOLM, SVERIGE, 3 april 2012 – (NGM MTF, C2ST). C2SAT holding AB (publ.) (”C2SAT”).

Gestrike Invest AB har per den 30:e mars 2012 meddelat bolaget, C2SAT holding AB (publ), att Gestrike Invest utnyttjar sin option om att teckna ett konvertibelt lån om SEK 4m enligt tidigare överenskomna villkor.

 

Om C2SAT

C2SAT, med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag i Singapore samt ett BSO i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. Sedan 2012 är AIMS AB, som framförallt utvecklar och säljer IMU:er, ett helägt dotterbolag till C2SAT holding AB (publ). Därtill har C2SAT en ägarandel om 20 % i FMC2, ett bolag fokuserat på produkter inom förnyelsebar energi. C2SAT holding AB (publ) är noterat på NGM-MTF (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (market maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke.

(www.C2SAT.com)

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Nygren, VD C2SAT                                        

C2SAT                                                                           

Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige                                

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@C2SAT.se