Kristian Mandin utsedd till VD för Oak Event

Styrelsen i ExeoTech har utsett Kristian Mandin till VD för Oak Event AB från och med den 1 februari. Kristian som är utbildad kock och utbildad i restaurangekonomi har varit verksam i restaurangbranschen i mer än 25 år som kock, köksmästare, restaurangchef och nu senast som verksamhetschef för Karl-Oskar Service AB som drev tre produktionskök och serverade cirka 2 000 portioner om dagen till framförallt skolor och konferenser.

Oak Event, där ExeoTech äger 50,1 % och har option att förvärva resterande 49,9 % senast den 31 januari 2016, bedriver idag cateringversamhet som under 2016 beräknas sysselsätta sex personer och omsätta minst 7 MSEK samt nå ett positivt EBIT resultat om minst 1 MSEK baserat på befintlig verksamhet i Kalmar. Verksamheten bygger på ett egenutvecklat cateringkoncept ”Måltid”, inriktad på svensk och internationell husmanskost, mat gjord från grunden, framförallt avsedd för det offentliga marknadssegmentet. Verksamheten i Kamlar utökas nu till att även kunna erbjuda ”drop in” kunder lunch i en egen avskild matsal med kapacitet för ett 100-tal gäster, vilket förväntas stärka lönsamheten ytterligare.

Därtill har Oak Event i januari ingått ett första avtal avseende catering baserat på conceptet Måltid till en operatör av asylboende i Gävleborgslän. Avtalstiden uppgår till tre år och Oak Event etablerar därför nu ett leveranskök i Gävleborg.

I en kommentar säger Bolagets VD Jesper Birgemo ”I Kristian har vi fått en kvalitetsorienterad, innovativ och driven ledare för vår cateringverksamhet. Kristian är känd för att ställa höga krav på både sig själv och sina medarbetare vilket är en förutsättning för att vi skall lyckas uppnå en hög tillväxt, lönsamhet och kassaflöde framförallt genom kompletterande förvärv och etableringar.”

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

 

För mer information kontakta:

Fredrik Nygren, Styreleordförande, fredrik.nygren@exeotech.se

Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se

ExeoTech Invest AB (publ)

Tel 070-895 39 34