Orderingång januari - juli 2011

STOCKHOLM, SVERIGE, 10 augusti 2011 – (NGM Equity, C2ST). C2SAT holding AB (publ.) (”C2SAT”).

C2SAT är en ny och mindre aktör på den maritima VSAT marknaden. Flertalet av de kunder som för närvarande utvärdera och i vissa fall redan nu använder C2SATs produkter har sedan tidigare etablerade relationer med de marknadsledande leverantörerna av maritima VSAT. Därför vill de inte i ett tidigt stadium, innan full marknads acceptans nåts, störa denna relation. Detta gör att det är svårt för C2SAT att alltid kommunicera när testinstallationer avtalas och inleds samt om och när dessa övergår till kommersiella leveranser. För att samtidigt kunna tillfredställa informationsbehovet till bl.a. aktiemarknaden med avseende på C2SATs försäljningsutveckling har därför C2SATs styrelse beslutat att fortsättningsvis rapportera C2SATs orderingång månadsvis och att detta skall ske senast den 15:e varje månad.

C2SAT har under inledningen av 2011 brottats med långa ledtider vid försäljning och omfattande verifieringsprocesser, inte bara pågrund av de tekniska problem som bolaget drabbades av under andra halvåret 2010, utan även av det faktum att stora delar av sjöfartsmarknaden fortsatt brottas med otillräcklig lönsamhet, vilket resulterat i en generellt lägre marknadsaktivitet för den maritima VSAT marknaden, även om det sedan juni märks en viss förbättring.

C2SATs orderingång för juli månad uppgick till cirka MUSD 0,22 att jämföra med cirka MUSD 0,08 för juli 2010. Orderingången i juni 2011 uppgick till cirka MUSD 0,35 att jämföra med cirka MUSD 0,10 i juni 2010. Orderingången för både juni och juli är nästan uteslutande från kunder i Sydostasien, medan orderingång och försäljning under perioden januari till maj utgörs av framförallt reservdelsförsäljning. Nu när teknikproblemen lösts och produktens prestanda verifierats förväntas en positiv och stigande volymutveckling.

 

           
 

Orderingång (MUSD)

 

 

 
           
 

jan - juli

jan - juli

 

Helår

 
 

2011

2010

 

2010

 
 

0,65

1,55

 

1,98

 
 

 

 

 

 

 
           
 

Orderstock (MUSD) per den 31 juli 2011:

   0,62   

 
 

 

 

 

 

 
           

 

Om C2SAT

C2SAT, med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag i Singapore samt ett BSO i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. C2SAT holding AB är noterat på NGM-börsen (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (market maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke.

(www.C2SAT.com)

 

 

För mer information, kontakta: Fredrik Nygren, VD C2SAT  

C2SAT   Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@C2SAT.se                                        

Lars Davås, Finanschef & IR-ansvarig C2SAT

C2SAT, Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige                             

Tel: 08-705 95 13, lars.davas@C2SAT.se