Orderingång januari 2013

STOCKHOLM, SVERIGE, 12 februari 2013 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Orderingång för januari månad uppgick till cirka MUSD 0,41, en väsentlig ökning jämfört med motsvarande period 2012. Detta trots att siffran reducerats med en order i december till FMC om cirka MUSD 0,07 som annullerats i januari. Framförallt C2SAT har varit framgångsrika med att säkra en första order i ett projekt med betydande potential. Orderingång för januari 2013 är både från kunder i Europa och i Asien.

Orderingång ExeoTech Invest

Orderingång (MUSD) ExeoTech Invest

Jan 

Jan

Helår

 

2013

2012

2013

 

0,41

0,08

0,41

 

 

Orderstock (MUSD) per 31 januari 2013:

     0,607

 

Om ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest AB:s (”ExeoTech”) affärsidé är att förvärva och utveckla mindre teknikorienterade bolag med en stark produktidé som baseras på egenutvecklad teknik och där utmaningen är att etablera kommersiell produktion och distribution. ExeoTech bedömer detta segment som mycket intressant då bankfinansiering sällan är tillgänglig för denna typ av bolag och intresset begränsat från både riskkapital och kapitalmarknad. ExeoTech kan stärka dessa bolag genom att tillföra management resurser, administrativa resurser och stark teknisk kompetens. I ExeoTech ingår idag de helägda dotterbolagen C2SAT Communications AB, som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer, och AIMS AB, som utvecklar och säljer IMU:er. Därtill har ExeoTech Invest en ägarandel om 20 % i FMC Renewable Technologies AB, ett bolag fokuserat på produkter inom förnyelsebar energi. ExeoTech Invest AB (publ) är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).(www.exeotech.se)

 

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Nygren, Styrelseordförande ExeoTech

ExeoTech Invest, Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@exeotech.se

 

Prenumerera

Media

Media