Orderingång juni 2013

STOCKHOLM, SVERIGE, 16 juli 2013 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Orderingång för juni uppgick till cirka MUSD 0,1(f.å. MUSD 0,1), i linje med motsvarande period föregående år. Orderingång för juni är uteslutande från kunder i Asien och utgörs framförallt av eftermarknadsförsäljning.

Den uttalade satsning på eftermarknadsförsäljning fortsätter att ge synbart resultat. Under andra kvartalet noteras fortsatt stark ökning i eftermarknadsförsäljningen som uppskattas uppgå till cirka 314 TSEK för kvartalet, en ökning med 311 % jämfört med motsvarande period 2012. Till dags datum är maj månad den enskilt bästa månaden med en försäljning om cirka 230 TSEK, men vilket torde kunna överträffas redan i juli.

Ackumulerad orderingång för 2013 är MUSD 1,3 vilket är cirka 56 % högre än för motsvarande period 2012.

 

Orderingång (MUSD)

 

 

 

 

 

juni

juni

 

y-t-d

 

 

2013

2012

 

2013

 

 

0,1

0,1

 

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Orderstock (MUSD) per 30 juni 2013:

     0,9

 

 

juni 2013

Om ExeoTech Invest AB

I ExeoTech ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd, AIMS AB samt FMC Renewable Technologies AB. Därtill har ExeoTech Invest en ägarandel om 20 % i MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt framförallt i Europa.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer IMU:er. FMC Renewable Technologies AB, har exklusiva rättigheter till att distribuera, sälja och tillverka produkten minivindkraftverket WG 100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien, Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland.

Bolagets säte är i Stockholm. ExeoTech Invest AB (publ) är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande                               

ExeoTech Invest AB                                                                             

Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige                                   

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@exeotech.se 

Media

Media