Orderingång mars 2013

STOCKHOLM, SVERIGE, 16 april 2013 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Orderingång för mars uppgick till cirka MUSD 0,12 (f.å. MUSD 0,12), vilket är i linje med motsvarande period föregående år. Orderingång för mars är uteslutande från kunder i Asien. Ackumulerad orderingång för 2013 är MUSD 0,69, vilket är cirka 30 % högre än för motsvarande period 2012.

 

Orderingång (MUSD)

Mar 2013

Mar 2012

Helår 2013

 

0,12

0,12

0,69

 

 

Orderstock (MUSD) per 31 mars 2013:

     0,502

 

 

Om ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest AB:s (”ExeoTech”) affärsidé är att förvärva och utveckla mindre teknikorienterade bolag med en stark produktidé som baseras på egenutvecklad teknik och där utmaningen är att etablera kommersiell produktion och distribution. ExeoTech bedömer detta segment som mycket intressant då bankfinansiering sällan är tillgänglig för denna typ av bolag och intresset begränsat från både riskkapital och kapitalmarknad. ExeoTech kan stärka dessa bolag genom att tillföra management resurser, administrativa resurser och stark teknisk kompetens. I ExeoTech ingår idag de helägda dotterbolagen C2SAT Communications AB, som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer, och AIMS AB, som utvecklar och säljer IMU:er, FMC Renewable Technologies AB, som har exklusiva rättigheter till att distribuera, sälja och tillverka produkten minivindkraftverket WG 100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien, Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland. Därtill har ExeoTech Invest en ägarandel om 20 % i MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt framförallt i Europa.

ExeoTech Invest AB (publ) är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).(www.exeotech.se)

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande ExeoTech

ExeoTech Invest AB, Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige 

Tel: 08-7059500, fredrik.nygren@exeotech.se

Media

Media