Orderingång oktober 2013

STOCKHOLM, SVERIGE, 15 november 2013 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Orderingång för oktober uppgick till cirka MUSD 0,1 (f.å. MUSD 0,2). Orderingång utgörs uteslutande av eftermarknadsförsäljning.

Efter periodens utgång har en första order erhållits för en specialutformade C-bandsantenn avsedd för ett större gasprojekt i Pacific-regionen. Leverans sker under första kvartalet 2014 och representerar ett ordervärde som motsvarar minst tre gånger det av en standardiserad C-bandsantenn. Ett intensivt arbete pågår med ytterligare order avsedda för detta projekt och fler ordrar av specialutformade C-bandsantenner förväntas därför innan årsskiftet.

C2SAT har tillsammans med en europeisk systemintegratör anpassat C2SATs befintliga Ku II antenn till en sydostasiatisk kunds specifika krav vilket omfattar viss teknisk anpassning men framförallt mer omfattande verifikationsprocess med tillhörande dokumentation. De två första enheterna i detta projekt har levererats i oktober 2013 och kommer efter installation att under en period genomgå fälttester. Vid ett positivt utfall förväntas därefter individuella avrop av för kunden anpassade antenner pågå under ett stort antal år. Projektet reflekteras endast i bolagets orderbok vid erhållna inköpsorder för antenner.

I övrigt har oktober månad präglats av ett intensivt arbete för hela organisationen med det i augusti ingångna utvecklingsprojektet.

Ackumulerad orderingång för 2013 är nu cirka MUSD 5,2 att jämföra med cirka MUSD 1,4 för motsvarande period 2012. Orderbok per den siste oktober uppgick till cirka MUSD 3,8.

Om ExeoTech Invest AB

I ExeoTech ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd, AIMS AB samt FMC Renewable Technologies AB. Därtill har ExeoTech Invest en ägarandel om 20 % i MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt framförallt i Europa.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer IMU:er. FMC Renewable Technologies AB, har exklusiva rättigheter till att distribuera, sälja och tillverka produkten minivindkraftverket WG 100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien, Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland.

Bolagets säte är i Stockholm. ExeoTech Invest AB (publ) är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande                               

ExeoTech Invest AB                                                                             

Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige                                   

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@exeotech.se            

Media

Media