Personal, konsulter och andra nyckelpersoner tecknar 640 000 teckningsoptioner

STOCKHOLM, SVERIGE, 01 juli 2013 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Vid ordinarie bolagsstämma den 29 maj 2013 beslutades att emittera 800 000 teckningsoptioner som endast kunde tecknas av personal, konsulter och andra nyckelpersoner knutna till ExeoTech Invest AB (publ) (”ExeoTech” eller ”Bolaget”). Teckningsoptionerna löper i två (2) år, d v s till och med juni 2015, och ger innehavaren rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till kurs 4,71 kr.

Personal, konsulter och andra nyckelpersoner knutna till ExeoTech har därefter erbjudits att teckna maximalt 40 000 teckningsoptioner vardera. 640 000 teckningsoptioner har tecknats, d v s en anslutning om 80 %.

Om ExeoTech Invest AB

I ExeoTech ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd, AIMS AB samt FMC Renewable Technologies AB. Därtill har ExeoTech Invest en ägarandel om 20 % i MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt framförallt i Europa.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer.

C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore.

AIMS AB utvecklar och säljer IMU:er.

FMC Renewable Technologies AB, har exklusiva rättigheter till att distribuera, sälja och tillverka produkten minivindkraftverket WG 100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien, Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland.

Bolagets säte är i Stockholm. ExeoTech Invest AB (publ) är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande                               

ExeoTech Invest AB                                                                                  

Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige                                   

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@exeotech.se