PRESSMEDDELANDE 99.11.04

Magic på väg att introduceras i Storbritannien

– Fördubblar omsättningen på årsbasis

Magic House AB har tecknat ett principavtal (Letter of Intent) för försäljning av energidrycken Magic Recovery på den brittiska marknaden. Partner är Megaboom Ltd som åtar sig marknadsföring, distribution och försäljning. Omsättningen kommer i enlighet med åtagandet i avtalet att uppgå till drygt 150 Mkr, minst under de tre närmaste åren med fullt teckningsbidrag.

Vi sade vid den extra bolagsstämman för två veckor sedan att vi skulle gå in på nya stora marknader. Detta är ett första steg i den strategin. Vi kommer nu att fortsätta gå fram offensivt med ambitionen att inte dra på oss egna kostnader för marknadsföring, säger Mats Göransson, styrelseledamot i Magic House.

Den övergripande strategin för Magic House AB är att vara ett renodlat rättighetsbolag med royaltyintäkter från starka varumärken. Det innebär att bolaget inte ska äga eller driva verksamhet på marknaderna där produkterna säljs.

Principöverenskommelsen med den brittiska partnern har tecknats för Magic House av Jan P. Wister och Mats Göransson, båda styrelseledamöter i Magic House. Mats Göransson är dessutom tillsammans med Tom Wachtmeister huvudägare i bolaget.

o Magic tar inte som tidigare investeringar för initial marknadsföring. Distributören står för hela marknadssatsningen och investerar 6,5 Mkr under de två första åren, med början i inledningen av nästa år. Magic House investerar ingenting.

o Omsättningen kommer i enlighet med åtagandet i avtalet att uppgå till drygt 150 Mkr, minst, under de tre närmaste åren. Det betyder att omsättningen mer än fördubblas nästa år jämfört med prognosen för 1999.

o Försäljningen från den brittiska marknaden beräknas uppgå till minst 23 Mkr år 1, det innebär en dryg fördubbling av omsättningen 1999.

o England utgör den i särklass snabbast växande marknaden för energidrycker i Europa (enligt prognosinstitutet Zenith). Landet har 59 miljoner invånare och konsumtionen uppgår i dag till cirka 160 miljoner burkar per år. Detta kan jämföras med Sverige där konsumtionen ligger på motsvarande cirka 20 miljoner burkar per år.

o År 2001 kommer försäljningen Storbritannien öka med ytterligare 125 procent. År 2002 kommer försäljningen att öka med 75 procent jämfört med föregående år.

Ytterligare information lämnas när slutavtalet är färdigt.

För ytterligare information:

Jan P. Wister, styrelseledamot 08 – 40 60 800

Prenumerera