PRESSMEDELANDE 1999.11.11

Verksamheten i Kina:

Avyttrar fabriken

– lansering av drycken nära förestående

Magic House AB avyttrar tappningsanläggningen i Kina genom att sälja bolagets samtliga aktier i Panyu Beverages till investmentbolaget InKina.

– Det är angeläget att Magic House snabbt går tillbaka till att vara ett renodlat rättighetsbolag. Genom att vi nu lämnar ägandet av tappningsanläggningen i Kina är bolaget strukturellt tillbaka till sin ursprungliga affärsidé, säger Peter Fischer, vd i Magic House.

Magic House förvärvade tappningsanläggningen med tillhörande licens för försäljning av soft drinks på den kinesiska marknaden i augusti 1998.Affären skedde genom en apportemission där Magic House betalade med egna aktier till säljaren InKina. Syftet var att genom tappningsanläggningen säkra distributionen för bolagets produkter i Kina. Avsikten var emellertid att Magic House skulle avyttra tappningsanläggningen när verksamheten kommit i gång.

Nu säljer Magic House Panyu till InKina, som därmed helt tar över bolaget med tappningsanläggningen och licensen. Magic House kommer i samband med detta att påskynda lanseringen av sina produkter i Kina, som är nära förestående. Enligt försäljningsavtalet har Magic möjlighet att sälja bolagets produkter genom den licensen som Panyu äger.

Betalningen för aktierna sker dels genom en kontant del och dels genom framtida försäljning per såld enhet.

– Aktieägarna kommer på detta sätt inte att förlora på att Magic House ursprungligen gjorde förvärvet i Kina, säger Peter Fischer.

Tillträdet av Panyu sker den 1:e januari 2000. Affären påverkar inte 1999 års resultat för Magic House.

För ytterligare information:

Peter Fischer, vd Magic House

08 – 40 60 800

Prenumerera