Teckningsoptionserbjudande till C2SATs personal fulltecknat

STOCKHOLM, SVERIGE, 12 mars 2012 – (NGM Nordic MTF, C2ST MTF). C2SAT holding AB (publ.) (“C2ST MTF”).

Vid senaste ordinarie bolagsstämma beslutades om ett teckningsoptionsprogram motsvarande 300 000 aktier. Av dessa erbjöds C2SATs personal under sommaren 2011 att teckna 200 000, ett erbjudande som tecknades till 91 %. Styrelsen har nu gett ett nytt erbjudande till C2SATs personal om att teckna kvarvarande 118 000 optioner. Detta erbjudande har fulltecknats.

 

Om C2SAT

C2SAT, med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag i Singapore samt ett BSO i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. Sedan 2012 är AIMS AB, som framförallt utvecklar och säljer IMU:er, ett helägt dotterbolag till C2SAT holding AB (publ). Därtill har C2SAT en ägarandel om 20 % i FMC2, ett bolag fokuserat på produkter inom förnyelsebar energi. C2SAT holding AB (publ) är noterat på NGM-MTF (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (market maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke. (www.c2sat.com)

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Nygren, VD C2SAT                                        

C2SAT                                                                           

Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige                                

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@c2sat.se