Utestående skuld till Skatteverket reglerad och konkursansökan återkallad

KALMAR, SVERIGE, 12 januari 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTechs har nu reglerat utestående skuld till skatteverket om cirka 0,6 MSEK och därmed har skatteverket återkallat sin konkursansökan mot Bolaget.

I en kommentar säger Bolagets VD Jesper Birgemo ”Det är tråkigt när en tvist går så här långt och den osäkerhet det då skapar. Vi har nu reglerat skulden och med detta ser vi också slutet av den skuldsanering vi arbetat med sedan augusti 2015. Vi kommer inom kort dels kunna presentera en finansieringslösning som gör att vi kan fokussera på att bygga vidare på den spännade verksamhet vi nu bygger upp, dels presentera ett antal kompletterande förvärv.”

 

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

 

För mer information kontakta:

Fredrik Nygren, Styreleordförande, fredrik.nygren@exeotech.se

Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se

ExeoTech Invest AB (publ)

Tel 070-895 39 34