Så säkrar du livslängd och prestanda: Exide ger dig batterikoll i husbilen och husvagnen i sommar

Hur säkrar jag att vi har el i husvagnen hela semestern? Hur förlänger jag livslängden på batteriet i husbilen? Här ger Exide Technologies, som är en global leverantör och producent av batterier, sina bästa tips på hur du optimerar livslängden och prestandan på dina batterier i husbilen och i husvagnen inför och under semestern.

Viktor Ekermo är Exides batteriexpert och nedan svarar han på de vanligaste frågorna och funderingarna. 


Vad är det för skillnad på bil/startbatterier och fritidsbatterier, och spelar det någon roll vilket jag väljer till min husbil/husvagn?
– De olika batterityperna är konstruerade på olika sätt för att användningssättet skiljer sig åt. Den huvudsakliga funktionen för ett startbatteri är att starta motorn, det vill säga det ska leverera en mycket hög ström (Ampere, A) under en kort tid (totalt mindre urladdning, få Amperetimmar Ah). I en husbil eller husvagn används batteriet främst till strömförsörjning, vilket innebär lägre strömuttag (Ampere, A) under en betydligt längre tid (totalt mer urladdning, många Amperetimmar Ah). Därför rekommenderar vi starkt att använda ett fritidsbatteri i husbilen/husvagnen. 

Hur lång livslängd har ett fritidsbatteri?
– Livslängden påverkas av många faktorer som temperatur, urladdningsdjup (Amperetimmar Ah), strömbelastning (Ampere A) och skötsel som till exempel laddning. Ett fritidsbatteri har normalt en livslängd på flera år om det sköts på rätt sätt. Man bör alltid ladda batteriet så fort som möjligt efter användning så att det inte står urladdat en längre tid, vilket leder till sulfatering som försämrar batteriets prestanda. Alla batterier självurladdar dessutom, vilket märks genom att vilospänningen sjunker med tiden. Ett fulladdat batteri har över 12,7 V och när vilospänningen når 12,4 V bör det laddas för att undvika skador. Glöm inte att larm, klockor och så vidare också står och drar ström, vilket snabbt kan påverka batteriets laddning. En batteritestare visar på ett enkelt sätt om batteriet behöver laddas eller indikerar om det är dags att investera i ett nytt.

Vilken batterityp av fritidsbatterier är att föredra till husbilen eller husvagnen, - AGM, Gel eller standard blybatteri?
– Det beror lite på hur ofta och hur mycket man använder batteriet. Gel-batterier är de som har bäst prestanda vid förbrukningsdrift: de tål allra djupast urladdningar. Även AGM-batterier tål djupa urladdningar men något mindre än Gel, dessutom är de bra på riktigt höga strömmar och har lägre vikt. Standard fritidsbatterier (fritt ventilerade, med flytande syra) tål inte fullt så djupa urladdningar som Gel eller AGM, men avsevärt mer än startbatterier. Om man normalt inte urladdar batteriet så djupt är det ofta tillräckligt med ett standard fritidsbatteri. Standardbatterierna kan ibland behöva påfyllning av vatten medan AGM och Gel alltid är underhållsfria.

Spelar det någon roll vilken typ av laddare jag använder?
– Ja. Till att börja med är laddning temperaturberoende och därför bör en laddare alltid ha automatisk temperaturkompensering. Sedan ska laddaren vara anpassad för det batteri som ska laddas; det är typen av batteri som avgör vilken laddare du ska använda. Optimal laddningsspänning och laddningsalgoritm skiljer mellan standardbatterier (fritt ventilerade, med flytande syra) och ventilreglerade batterier (AGM och Gel). En del laddare går att ställa om för olika batterityper. Storleken på laddare (Ampere, A) är inte lika viktigt men påverkar tiden i den första fasen av laddningen (upp till cirka 80-85 procent), därefter är det istället laddspänningen som är viktig. Vi rekommenderar generellt att man väljer en laddare på cirka 10 procent av batteriets kapacitet (cirka 7 A om batteriet är 70 Ah) men det går bra med både mer och lite mindre. Har man flera parallellkopplade batterier behöver man dock räkna på hela batteribankens kapacitet.

Något särskilt man ska tänka på om man har solceller som är kopplad till batteriet?
– I allmänhet, och inte bara för solceller, bör man tänka på att batteriet är en del av ett system och det är viktigt att alla komponenter fungerar tillsammans. Här ingår, förutom batteri, också laddare (och/eller generator), kablar, förbrukare och även andra energikällor som till exempel solceller. Solceller är ett bra sätt att kunna förse elsystemet med extra ”gratis” energi och därmed förlänga drifttiden. Det man behöver tänka på är framförallt att det finns en reglering mellan solcellerna och batteriet som ger batteriet rätt spänning i olika situationer. Eftersom solcellerna kan leverera energi även när systemet inte används bör man säkerställa att laddningen övergår till ett underhållsläge när batteriet är fulladdat, annars finns risk för överladdning och ökat slitage på batteriet.

Vad betyder det att batteriet är sulfaterat?
– Sulfatering uppstår om batteriet blir stående helt eller delvis urladdat under en längre tid och beror på att det då sker en omkristallisering av det blysulfat som bildas under urladdning. Omkristalliseringen gör att det blir allt svårare att ladda batteriet och leder till minskad batterikapacitet. Om sulfateringen får utvecklas under några månader blir batteriet förstört. Det är därför viktigt att hålla batterier fulladdade.

För ytterligare information, kontakta:
Viktor Ekermo, Product Manager Exide Technologies Nordic/OE Project Manager EU,
tfn: +46(0)706-37 58 75, e-post: viktor.ekermo@eu.exide.com,
Tor Enlid, Marketing Manager Exide Technologies Nordic, tfn: +46 (0)706-37 07 63,
e-post: tor.enlid@eu.exide.com  http://www.exide.nu/ eller http://tudor.se

Exide Technologies (www.exide.com) är en global leverantör av lagrade elektriska energilösningar - batterier samt tillhörande utrustning och tjänster - till transportbranschen och industriverksamheter. Med nära 130 års branscherfarenhet i mer än 80 länder, tillverkar och återvinner Exide ett brett sortiment av produkter, bland annat batterier till alla typer av fordon. I Sverige säljs produkter även under varumärket Tudor. Exides batterier och laddare finns att köpa hos återförsäljare av blybatterier till fordon.

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar