Callenberg Engineering får stororder från Kina

Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Callenberg Engineering får stororder från Kina Callenberg Engineering AB med huvudkontor i Uddevalla har erhållit sin största order någonsin. Orden kommer från Guangzhou Shipyard i Guangzhou (f.d. Kanton), Kina. Callenbergs kommer att ha totalansvaret för konstruktion och materialleveranser av el-, navigations- och kommunikationsutrustning för två Ro/Pax - fartyg som varvet skall bygga för Rederi AB Gotlands räkning . Ordersumman är på 65 mkr och fartygen skall levereras under 2000-2001. Callenberg Engineering AB är dotterbolag till Andersson & Callenberg Invest AB, som i sin tur är dotterbolag till Expanda AB. Andersson & Callenberg-gruppen utför konstruktioner, konsulttjänster, elektriska installationer och service, främst till den marina sektorn. Gruppen omsätter drygt 200 mkr. Cirka hälften av intäkterna kommer från det amerikanska dotterbolaget som utför service och leveranser till en stor del av de kryssningsfartyg som har Miami som hemmabas. Andersson % Callenberg har också dotterbolag i Singapore. Expanda AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, Koncernen, Expanda Design Group, innehåller bolag vars verksamhet inriktas mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Dotterbolagen Lammhults Möbel, Abstracta, Skaga samt nyförvärvade Gärsnäs är sådana bolag med klar designprofil. Dotterbolaget Andersson & Callenberg har en verksamhet som skiljer sig från koncernen i övrigt. Avsikten är att Andersson & Callenberg på sikt skall utvecklas till ett självständigt börsbolag. Koncernomsättningen för Expanda Design Group, proforma, för 1999 beräknas enligt tidigare lämnad prognos uppgå till 625 mkr med ett resultat före dispositioner och skatt på 60 mkr. Bokslutsrapporten för 1999 publiceras den 22 februari 2000 Växjö den 26 januari 2000 Expanda AB Jan Ove Forsell Frågor besvaras av Jan Ove Forsell, VD Expanda tel 0470-727970, 070-5820828 Lars Marcusson, VD Andersson & Callenberg tel 0522-686800, 0709-445100 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00440/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar