Lammhults förvärv av Gärsnäs klart

Lammhults förvärv av Gärsnäs klart I Pressmeddelande den 17 december 1999 informerade vi om att Expandas dotterbolag Lammhults Möbel AB och ägarna till branschkollegan Gärsnäs AB undertecknat en avsiktsförklaring och inlett förhandlingar syftande till Lammhults förvärv av 100 procent av aktierna i Gärsnäs. Förhandlingarna är nu slutförda och Lammhults övertar Gärsnäs med verkan från den 1 januari 2000. Gärsnäs hittillsvarande ägare och VD Leif H. Hjärre lämnar posten som VD. Lammhults VD Marcus Larsson har utsetts till VD även i Gärsnäs. Förvärvslikviden erlägges kontant. Parterna har enats om att köpeskillingen inte ska offentliggöras Lammhults och Gärsnäs är två av Skandinaviens absolut ledande designmöbelföretag, där Lammhults har kommit att förknippas med stålrörsmöbler och Gärsnäs med trämöbler. Båda företagen har under många år arbetat med några av Skandinaviens ledande formgivare och möbler har sålts till offentliga miljöer över hela världen. Lammhults omsatte under 1999 146 mkr och Gärsnäs 43 mkr. Marcus Larsson VD på Lammhults och Gärsnäs säger: "De båda företagen kompletterar varandra perfekt marknadsmässigt, produktmässigt och profilmässigt. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda det absolut bästa som finns av Skandinaviska designmöbler. Påverkan på koncernens resultat under 2000 blir marginell, medan de synergier som finns på alla områden - produktutveckling, marknadsföring, produktion och inköp samt administration - på sikt kommer att ge kraftig såväl omsättnings- som resultattillväxt". Växjö den 25 januari 2000 Expanda AB Jan Ove Forsell Frågor besvaras av Expandas VD Jan Ove Forsell, tel 0470-727970, 070- 5820828 eller Lammhults VD Marcus Larsson, tel 0472-269500, 070-6067075 Expandas affärside är att utveckla och långsiktigt äga en företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Expandaaktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Koncernomsättningen, proforma, för 1999 beräknas uppgå till 625 mkr med ett resultat före dispositioner och skatt på 60 mkr. Ambitionen är att Expanda Design Group inom en tvåårsperiod skall bestå av designföretag med en årsomsättning på minst 1 mdr kronor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00560/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00560/bit0002.doc

Dokument & länkar