Dotterbolaget Atran rationaliserar och koncentrerar verksamheten

Dotterbolaget Atran rationaliserar och koncentrerar verksamheten Expandas dotterbolag Atran AB i Falkenberg redovisar för 2001, som tidigare meddelats, en större förlust, främst orsakat av en omfattande satsning på nya produkter inom bolagets samtliga produktområden Lastbärare, Butikslogistik och Lego. Resultattrenden är nu positiv men risk finns att med nuvarande bredd i verksamheten även 2002 kommer att visa förlust. För att säkra ett positivt resultat för 2002 har Atrans styrelse därför beslutat att dels avyttra produktområde Butikslogistik inkl säljbolaget L-Form Logistics AB i Stockholm, dels inleda MBL-förhandlingar om uppsägning av ett 10-tal av bolagets i nuläget 40 anställda. Ökad "outsourcing" av delar av produktionen kommer att ske. Köpare av produktområdet Butikslogistik är Smidmek AB i Reftele. Förändringarna i Falkenberg påverkar inte Expandakoncernens resultat för 2001 i annan utsträckning än vad som tidigare beaktats i lämnad prognos för helårsresultatet. Växjö 2001-12-21 Expanda AB Jan Ove Forsell Frågor besvaras av Expandas VD Jan Ove Forsell, tel 0470-727970, 070- 5820828 Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en grupp av företag med huvudsaklig inriktning på produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Dotterbolagen Abstracta, Diafax, Eurobib, Gärsnäs, Lammhults, Skaga och Voice är sådana bolag med klar designprofil. Expandaaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernens omsättning 2001 beräknas uppgå till 700-750 mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00330/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00330/bit0001.pdf

Om oss

Expanda ska utveckla och långsiktigt äga en konkurrenskraftig företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential.

Dokument & länkar