Ny forskning om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter presenteras

Tid: 2017-06-14 kl. 14.00-16.00

Plats: Pressrummet, UD, Fredsgatan 6, Stockholm

En stor del av det svenska biståndet går till Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och det är viktigt att vi förstår vad som behövs för att vara en ledande aktör på området.

För att stärka människors sexuella och reproduktiva rättigheter krävs mer resurser till hälsovård men även andra delar av samhället behöver förändras. Det handlar även om att stärka synen på rätten att bestämma över sin sexualitet och sina egna kroppar genom lagstiftning och om att förändra normer och attityder.

Under seminariet presenteras sammanfattningar av tre aktuella avhandlingar om SRHR och därefter genomförs en paneldiskussion om frågorna. I panelen sitter förutom författarna Katarina Bergehed från Amnesty och Efraim Gomez från Utrikesdepartementet. Moderator är Julia Schalk, samordnare för policyutveckling och internationell politik, RFSU och ledamot av EBA.

För media finns möjlighet till intervjuer i anslutning till seminariet. Meddela gärna om ni har för avsikt att delta samt önskar tid för intervjuer.

Medverkande:

Elina Elveborg Lindskog (PhD, 2016), Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

Jessica Påfs (PhD, 2016), Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Susanne Sjöström (PhD 2016), Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Katarina Bergehed, Ansvarig kvinnors rättigheter, Amnesty International Sverige

Efraim Gomez,  Enhetschef, Enheten för FN-politik, Utrikesdepartementet

Julia Schalk, Samordnare för policyutveckling och internationell politik, RFSU, och ledamot av EBA

Välkomna!

Eva Mineur
T:   08 - 405 80 85
M:072 – 241 70 41
E: eva.mineur@gov.se

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet. EBA bidrar med kunskap som kan förbättra biståndet och belyser aktuella frågor och viktiga ämnen som inte fått tillräcklig uppmärksamhet. EBA väljer självständigt vad som bör studeras. Exempel på frågor som har studerats är varför vissa länder är mer framgångsrika än andra, resultat av biståndsfinansierade klimatsatsningar och utformning av stöd till demokratisk utveckling. EBA bygger broar mellan politiker, forskare och praktiker – områden som inte alltid talar med varandra och EBA:s seminarier är en naturlig mötesplats för debatt om viktiga biståndsfrågor. Målet är att bidra till ett bra bistånd som genomförs effektivt.

Taggar:

Om oss

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté med ansvar för att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd. EBA tar fram studier och arrangerar seminarier kring frågor och teman av betydelse för svensk biståndssektor.

Prenumerera