Vad vet vi om resultaten av Sveriges stöd till Afrika?

Sverige har en lång historia av stöd till utveckling i Afrika. Stöd till enskilda länder och regionala organisationer i Afrika utgör en betydande del av det svenska biståndet. Vilka erfarenheter kan man dra från detta samarbete och vilka resultat har det lett till? Hur bör partnerskapen utformas och hur kan man lämpligen utvärdera dem för att lära för framtida samarbete? Detta är några av de centrala frågor som kommer att diskuteras i samband med presentationen av tre studier som EBA har uppdragit att genomföra.

Studierna som presenteras är:

Swedish Development Cooperation with Tanzania – has it helped the poor?, av Mark McGillivray, David Carpenter, Oliver Morrissey and Julie Thaarup.

Exploring donorship – Internal factors in Swedish aid to Uganda, av Stein-Erik Kruse (Nordic Consulting Group).

Support to Regional Cooperation and Integration in Africa – what works and why?, av Fredrik Söderbaum and Therese Brolin.

Seminariet löper över en hel dag. Förutom författarnas presentationer av de enskilda rapporterna kommer det anordnas tre parallella diskussionsgrupper kring centrala frågor från studierna. I en avslutande panel kommer frågor kring biståndseffektivitet att diskuteras. I panelen ingår Charlotte Petri-Gornitzka, ordförande OECD-DAC, Elliot Stern, Prof. vid Bristol University samt Tausi Mbaga Kida, chef för Economic and Social Research Foundation (Tanzania). Diskussionen inleds av Prof. Göran Hydén.

Bland övriga kommentatorer kan nämnas Harry Hagan, DFID, Robert-Jan Scheer, utrikesministeriet i Nederländerna, Elling Tjönneland, Senior forskare vid Chr. Michelsen Institutet i Bergen samt Kjell Havnevik, Prof. vid Agder Universitet.

För media finns möjlighet till intervjuer i anslutning till seminariet. Meddela gärna om ni har för avsikt att delta samt önskar tid för intervjuer.

Välkomna!

Taggar:

Om oss

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté med ansvar för att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd. EBA tar fram studier och arrangerar seminarier kring frågor och teman av betydelse för svensk biståndssektor.