Welcome to an EBA lunch seminar Swedfund, DFIs and development impact

May 9, 12:00-13:20, Pressrummet, Utrikesdepartementet, Fredsgatan 6, Stockholm (registration and lunch from 11:30)

Sustainable economic growth through sustainable businesses is vital for achieving the goals under the 2030 agenda and for job creation in poor countries. A precondition for this is more, better and sustainable investments in the world’s poor countries. Sweden’s DFI (Development Finance Institution) Swedfund’s mandate is investing in poor countries, through equity acquisitions in companies, through funds or through lending. The overarching objective is the same as for Sweden’s international aid – to “create preconditions for better living conditions for people living in poverty and under oppression”.

At this EBA seminar an evaluation of Swedfund will be presented. Questions discussed will be: How do DFIs operate to achieve development impact in low and middle-income countries? Have the investments undertaken by Swedfund contributed to poverty reduction? In what way can greater development impact be achieved through Swedfund and other DFIs’ investments?

PROGRAMME

11.30 Registration and lunch salad or wrap

12.00 Welcome and introduction, Kim Forss, EBA

Presentation of the report: Stephen Spratt, IDS  

Discussion moderated by Kim Forss with Swedfund, Arne Bigsten, discussant and Stephen Spratt

13.20 Seminar ends

SPEAKERS AND DISCUSSANTS

Stephen Spratt, Institute for Development Studies (IDS) 

Kim Forss, member of the EBA

Maria Håkansson, Swedfund

Arne Bigsten, discussant

REGISTRATION

Please register at www.eba.se or by e-mail ud.eba.seminarium@gov.se 

THE REPORT

Spratt, S., P. O’Flynn and J. Flynn (2018), DFIs and Development Impact: an evaluation of Swedfund, EBA report 2018:01, Expert Group for Aid Studies, Sweden

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet. EBA bidrar med kunskap som kan förbättra biståndet och belyser aktuella frågor och viktiga ämnen som inte fått tillräcklig uppmärksamhet. EBA väljer självständigt vad som bör studeras. Exempel på frågor som har studerats är varför vissa länder är mer framgångsrika än andra, resultat av biståndsfinansierade klimatsatsningar och utformning av stöd till demokratisk utveckling. EBA bygger broar mellan politiker, forskare och praktiker – områden som inte alltid talar med varandra och EBA:s seminarier är en naturlig mötesplats för debatt om viktiga biståndsfrågor. Målet är att bidra till ett bra bistånd som genomförs effektivt.

Taggar:

Om oss

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté med ansvar för att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd. EBA tar fram studier och arrangerar seminarier kring frågor och teman av betydelse för svensk biståndssektor.

Prenumerera

Dokument & länkar