Bygg mer för fler!

I en ny rapport till ESO, Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunerna och bostadsbyggandet, diskuterar Thomas Kalbro och Hans Lind hur hushåll med låga inkomster ska kunna hitta en bostad. Fokus ligger på vad stat och kommuner kan göra för att få till stånd ett mer breddat bostadsbyggande. Rapporten mynnar ut i ett antal skarpa förslag, bland annat när det gäller kommunernas ansvar och befogenheter.

Vid seminariet, som leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad, presenteras rapporten. Därefter följer en diskussion om vad som kan göras för att minska bostadsbristen.

Vid seminariet medverkar:

Thomas Kalbro, professor i fastighetsvetenskap vid KTH

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef med ansvar för bostadsfrågor, SKL

Ann Hermansson Alm, vd Karlskogahem AB

Alf Karlsson, statssekreterare med ansvar för boende och byggande

Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Örebro

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier

Tid: Fredagen den 21 april kl. 13.15 – 15.15 (lättare lunchmacka från 12.45)

Plats: Conventum, Olof Palmes Torg 1, Örebro

Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se senast den 18 april

Välkommen!

Kontakt: Lena Unemo, kanslichef ESO, tel. 08 – 405 82 80. 

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO)

ESO breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.
Expertgruppen består av ordförande Hans Lindblad, vice ordförande Villy Bergström, samt ledamöterna Robert Erikson, Yvonne Gustafsson, Lars Hultkrantz, Ann-Sofie Kolm, Sylvia Schwaag Serger och Annika Sundén.

Läs mer på www.eso.expertgrupp.se

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera