Ett ESO-seminarium om den ekonomiska politiken

De senaste tio åren har präglats av den internationella lågkonjunktur som följde efter finanskrisen. Eurokrisen och medföljande statsskuldsproblematik har också tyngt utvecklingen. I takt med att den globala konjunkturen går allt bättre verkar det nu som att perioden av krishantering och stora ekonomisk-politiska insatser är förbi och det går att blicka framåt.

Vid seminariet ger flera centrala aktörer inom det ekonomisk-politiska området sin syn på möjligheter och utmaningar för utvecklingen framöver. Hur kan finanspolitiken och penningpolitiken samverka bättre? Hur kan den ekonomiska politiken utformas för att förbättra förutsättningarna för en stark tillväxt, hög sysselsättning och finansiell stabilitet?

Medverkar vid seminariet gör:

Anna Breman, chefekonom, Swedbank

Karolina Ekholm, statssekreterare (S), finansdepartementet

John Hassler, professor, Stockholms universitet

Stefan Ingves, riksbankschef

Elisabeth Svantesson, vice ordförande (M), finansutskottet

Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen

Tid: måndag 5 mars kl. 09.00--12.00

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Seminariet är fullt. Följ det gärna på webben: eso.expertgrupp.se

Kontakt: Lena Unemo, kanslichef ESO, tel. 08 – 405 82 80.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO)

ESO breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet. Expertgruppen består av ordförande Hans Lindblad, vice ordförande Yvonne Gustafsson, samt ledamöterna Annette Alstadsæter, Robert Erikson, Lars Hultkrantz, Sylvia Schwaag Serger, Anna Seim och Peter Skogman Thoursie. Läs mer på www.eso.expertgrupp.se

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera