Korruption i svensk offentlig sektor

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) ordnar ett seminarium om korruption i svensk offentlig sektor. På seminariet presenteras rapporten Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska av forskarna Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall.

Sverige brukar klara sig bra när korruptionsnivåer jämförs mellan länder, men det betyder inte att vi saknar problem. På senare tid har vi haft flera korruptionsskandaler i offentlig sektor, inte minst i kommunerna. På seminariet diskuteras bl.a.:

- vad vi vet om korruptionens omfattning och skadeverkningar,

- vilka åtgärder som är effektiva för att bekämpa korruptionen.

Medverkande är bl.a.:

Anna Dahlberg                    Politisk redaktör, Expressen

Sophia Djiobaridis               Journalist, Uppdrag granskning SVT

Anders Knape                     Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Jan Landahl                         Riksrevisor, Riksrevisionen

Johan Mörck                        Utredare, Statskontoret

Gunnar Stetler                     Överåklagare, Riksenheten mot korruption

Johan Sørensson                Chefsjurist, Statskontoret

Andreas Bergh                    Författare, docent Institutet för Näringslivsforskning

Richard Öhrvall                   Författare, forskare Institutet för Näringslivsforskning

Seminariet leds av ESO:s ordförande Lars Heikensten

Tid: Tisdagen den 9 april kl. 9.15 – 11.30

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5

Anmälan till charlotte.nommera@regeringskansliet.se senast den 8 april (ingen anmälan behövs vid uppvisande av presslegitimation).

Välkomna!

Kontakt: Mikael Åsell, kanslichef ESO, tel. 08-405 19 64, 070-582 99 85.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. Läs mer på www.eso.expertgrupp.se

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera