Korruptionen i kommunerna måste tas på allvar och åtgärdas

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska till Finansdepartementet. Rapporten har skrivits av forskarna Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall.

Sverige är inte befriat från korruption och svenskarna upplever i högre utsträckning än medborgarna i andra nordiska länder att den offentliga sektorn är korrumperad. Det är ett problem som måste tas på allvar. Många kommunala verksamheter är särskilt sårbara för korruption och det finns tydliga brister i granskningen av kommunernas ekonomi.

I rapporten presenteras ett antal konkreta åtgärder för att minska korruptionsproblemen, bl.a. att:

  • det ska införas ett system med årliga externa granskningar av ett antal slumpvis utvalda kommuner,
  • medborgare som misstänker oegentligheter ska kunna begära extern granskning av den egna kommunen,
  • kommunernas ekonomiredovisningar ska förbättras så att de kan granskas av enskilda och medborgare som avslöjar korruption ska kunna belönas.

För frågor om rapporten kontakta författarna Andreas Bergh 070-779 07 34, Mats Sjölin 070-790 42 42 eller Richard Öhrvall 070-884 58 75.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08-405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera